Ølen Betong - hjem

Forskning og Utvikling

Ølen Betong har en egen teknologigruppe som arbeider kontinuerlig med utvikling og forbedring av betongens egenskaper. I tillegg til laboratorier på hvert blandeverk har bedriften en bemannet laboratoriebil som kan sørge for oppfølging og kontroll ute på byggeplass. Fokuset ligger på å finne nye og bedre løsninger for ressursutnyttelse og videreutvikling av råstoffene for å gi disse bærekraft, egenhet, redusert avfall og energiforbruk.

Laboratoriebil i forkant av blandeverket på Laksevåg

Ølen betong har virksomhet innen ferdigbetong, betongelementer og betongvarer. Dermed representerer vi hele bredden i betongbransjen. Det gir oss et unikt utgangspunkt for å utvikle og implementere grønne løsninger for hele bransjen. Det gir oss også økt mulighet for å vise potensialet med betong, i forhold til holdbarhet, bærekraft og miljø.

Vi bestemte oss tidlig for å satse på en grønn linje, og har arbeidet i flere år, med FoU prosjekter innen råstoff, slambehandling og gjenvinning. Dette har vi gjort både på egenhånd, men ikke minst i samarbeid med flere andre aktører både i og utenfor byggenæringen.

Forskning og utviklings teamet undersøker råmaterialet

Grønn Betong

Dette var i starten tre prosjekter, som nå er samlet til ett forskningsprosjekt med tre hovedsegmenter. Hovedprosjektet startet i 2019. Med dette prosjektet ønsker vi å imøtekomme viktige samfunnsutfordringer og bidra til nullutslippsbygg. Målet med prosjektet er å finne bedre løsninger for ressursutnyttelse, videreutvikling av råstoffer, mindre avfall og energifrobruk i produksjon. Redusere karbonavtrykket og redusere utslipp av restprodukter fra produksjonen. Forprosjektet til dette arbeidet ble startet i 2018 og hovedprosjektet kom i gang i januar 2020. Prosjektet har en varighet på fire år.

Les mer om andre prosjekter vi er en del av her:

Vil du lese mer om hvilke konkrete tiltak Ølen betong gjør kan du lese her: