Ølen Betong - hjem

Forskning og Utvikling
En egen teknologigruppe arbeider kontinuerlig med utvikling og forbedring av betongens egenskaper. I tillegg til laboratorier på hvert blandeverk har bedriften en bemannet laboratoriebil som kan forestå oppfølging og kontroll ute på byggeplass. Det pågår løpende FoU prosjekter innen råstoff, slambehandling og produkter. Fokus og mål er å redusere utslipp og betongens karbonavtrykk, samt gjenbruk av alle restmaterialer for å redusere utslipp til miljøet.

Vår erfaring og brede kompetanse strekker seg over både store og mindre leveranser og prosjekter.

Ingen leveranse er for liten og ingen for stor...