Ølen Betong - hjem

Betongen skal frem til brukerstedet og opp i forskalingen. Med vårt eget transportselskap som sammen med andre selskaper i gruppen, disponerer 250 moderne spesialkjøretøyer, samt en erfaren stab med sjåfører og operatører, har vi hånd om all logistikk.

Dette sikrer optimal kvalitet for kunden og trygghet for at våre produkter kommer frem til anlegget som avtalt med kunden og uten forsinkelser.

Dette gjelder også inntransport av råstoff som tilslag og sement av høy kvalitet til produksjonen. Selskapet har satset på egne bulkbiler for transport av sement og et siloanlegg for 5500 tonn i Ølensvåg.

Du finner oss på 28 steder i Norge, fra Kristiansand til Kirkenes. Her er erfarne sjåfører og kjøretøyer stasjonert etter behov fra pågående prosjekter.

Mobilitet

Flere av våre betongstasjoner er mobile fabrikker med produksjonsenhet (blandemaskin), kontrollrom, laboratorium, verksted, kontor, råstoffsiloer og brakkerigger for innkvartering av personell.

For effektive leveranser av ferdigbetong til store utbygginger flytter vi hele ”fabrikken” og rigger blandeverket på anleggsområdet.

Supermobile blandeverk kan flyttes, rigges og være klar for produksjon i løpet av noen få dager. Ved større prosjekter kan det rigges blandeverk med høy kapasitet, noe som trenger lengre tid også for rigging.

Som eksempel kan nevnes at vi har levert opp til 2 – 2.500 m³ betong i døgnet hvor dette er nødvendig. En jevn strøm av tankbiler leverte sement til produksjon på to mobile blandeverk mens det tredje blandeverket stod i beredskap. Betongbiler sørget for å ta den ferdige betongen til byggeplassene like ved og i en kontinuerlig prosess.

Kjøretøy

 • Betongbiler
 • Betongbiler med 9 m teleskoprenne
 • Tilhengere og semihengere med trommel
 • PUMI - pumpe med trommel 24-32 m bom (+ rør og slangeutlegg)
 • Betongpumper 24 - 53 m bom (+ rør og slangeutlegg)
 • Tunnelpumpe 24 m
 • EL Betongpumpe 42 m

Kjøretøy for andre formål

 • Biler og hengere for varetransport
 • Kranbiler
 • Semihengere for sementtransport
 • Spesialhengere for elementtransport
 • Tipp semihengere
 • Biler med påbygg for konteinerhåndtering
 • Laboratoriebil
 • Mobilt verksted
 • Hjullastere og trucker mm

Kontakt oss

Ølen Betong Transport AS
Bjoavegen 191
5582 Ølensvåg

Telefon: 53 77 52 00
E-post: mail@olenbetong.no

Kontaktpersoner for transport

 • Betong/Pumping: Ingvild Vihovde Haug, 47 46 77 59
 • Betongvarer og betongelementer: Ove Hardeland, 47 46 77 22