Ølen Betong - hjem

Bestille betong?

Produktserien Dønn

DØNN er navnet på produktserien vår. Det er utviklet flere funksjonsbetonger i serien slik at vi kan tilby spesialtilpassede kvaliteter til de fleste formål.

DØNN Solid

Det er utviklet flere funksjonsbetonger i serien slik at vi kan tilby spesialtilpassede kvaliteter til de fleste formål.

DØNN Fugefri

Et konsept som tillater støp av store gulvareal uten bruk av dyblede kontraksjonsfuger eller andre typer rissanvisere.

DØNN Svinnredusert

DØNN Svinnredusert er en volumstabil betong som egner seg svært godt for støp av møbler, benkeplater, slipte gulv og konstruksjoner med krav og ønske om lite kryp og sprekker.

DØNN Lavkarbon

Optimalisert med formål om å kutte bidragsytende CO2-komponenter i betongsammensetningen, samtidig som pumpbarhet, støpelighet og øvrige egenskaper ivaretas.

DØNN SKB

En selvkomprimerende betong, som ved riktig utstøpningsteknikk og utstyr fyller de fleste støpeformer fullstendig uten vibrering.

DØNN Landbruk

En funksjonstilpasset betong som tilfredsstiller kravene til bestandig betong i konstruksjoner som er utsatt for husdyrgjødsel og avføring fra husdyr.

Les mer om