Ølen Betong - hjem

Vadsøs nye betongblandeverk på plass

På en av de fineste og beste industritomtene ved havna og dampskipskaia i Vadsø, er et nytt og oppgradert betongblandeverk på plass. Kirkenes Ferdigbetong (tidligere Vadsø Ferdigbetong), har flyttet sin aktivitet mer sentralt og rigget et moderne betongblandeverk på øya (i Fabrikkvegen).

Publisert: 19.11.2012

Mandag 5. november 2012 kunne daglig leder Terje Jakola i Kirkenes Ferdigbetong AS, erklære det nye betongblandeverket for åpnet. Betongbilene stod klar for å starte utkjøring av ferdigbetong til Øst-Finnmark.

- Vi er nå flyttet og er i sluttfasen på oppføring av nytt betongverk til helt ny lokalisering på ny tomt v/havna og dampskipskaia i Vadsø, kunne Jakola fortelle. På åpningsdagen gjenstod å få montert portene, og litt fasekledning på den ene siden.

Det tidligere verket i Markvegen utenfor Vadsø, står der ennå, men skal demonteres til våren. Det er helt nedslitt og alt av stål vil bli levert til gjenvinning.

Full-renovert og vinterisolert

Det nye betongverket av merke: SIMEM Mobimix 1500, har en kapasitet på 36 m3/time. Det har i en periode vært utleid til Ølen Betong AS, der det var rigget i Jondal for produksjon av betong til Jondalstunnelen i 2010-2012. I juni kom dette tilbake til Finnmark.

- Nå er verket renovert og satt på vår nye tomt på Dampskipskaia, sier Terje Jakola.

- Vi har satt opp et fullverdig isolert bygg rundt verket, samt lager for tilsetningstoffer. Videre har vi komplettert det med et Turbomatic energiverk, så nå skal vi være godt rustet mot vinter og kulde. Kontormodullene fra gammeltomta i Markveien er også flyttet og kommet på plass.

En arbeidsplass for 5-7 personer

- Vi nå lokalisert på en av de fineste og beste industritomtene i Vadsø, nær både sentrum, havna, kai og industri for øvrig, sier Jakola. - Til sommeren vil vi justere, asfaltere og gjerde inn hele tomta, samt oppføre en hall for lagring av tilslag. Planen er å ta inn endel betongvarer fra Ølen Betong og opprette et utsalg i Vadsø, lik det vi idag har på Kirkenes.

Med dette har bedriften lagt til rette for en veldig fin arbeidsplass for 1-2 personer ved verket, samt sjåfører på fire betongbiler m/hengere og en pumi (kombinert betonbil og pumpebil). Totalt vil 6-7 personer ha sin arbeidsplass her. Ved større oppdarag kan ytterligere kapasitet hentes fra avdelingen i Kirkenes.

Relaterte artikler: