Ølen Betong - hjem

Mange potensielle jobber

Ribe Betong er midt inne i en veldig travel periode, nå håper de å få levere betong til ny E39 mellom Lyngdal Øst og Lyngdal Vest.

Publisert: 01.11.2021


Daglig leder i Ribe Betong kan se tilbake på en vinter som har slått alle rekorder med tanke på oppdrag.

– I volum har vi satt rekord hver måned, det har vært en del oppdrag innen kraftverk og samferdselsprosjekt, forteller han og viser til at bedriften er i ferd med å få på plass nytt blandeverk i Lyngdal som er strategisk plassert med tanke på jobben med å levere betong til ny E39.

– Vi håper vi kommer i posisjon til å levere betong inn mot det planlagte prosjektet med ny vei mellom Lyngdal Øst og Lyngdal Vest, men vi vet ingenting enda.

Nye Veier har planlagt strekningen mellom Herdal og Røyskår i Lyngdal kommune, planen ble vedtatt av kommunen i juni 2020. Korridoren gjennom Lyngdal kommune er omlag ti kilometer lang og strekningen starter med planfritt kryss i Herdal i øst og går vestover til et planlagt planfritt kryss på Røyskår. I følge nettsidene til Nye Veier er parsellen planlagt som fire felts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Veien skal etableres i krevende, kupert terreng, og anlegget vil bestå av flere tunneler og broer, samt bro over elva Lygna. Byggestart er planlagt til 2021, med forventet ferdigstillelse i 2024.

Roger Ribe håper også bedriften vinner frem i flere, store anbudsrunder som venter fremover. Blaant annet er det et kraftverk under planlegging på Evje, der det vil bli behov for om lag 9000 kubikk, noe som er en forholdsvis stor jobb for Ribe Betong.

– Vi har også andre små og mellomstore jobber vi regner på fremover, og håper vi får inn i ordrebøkene. Noe av det største som kan bli aktuelt er den planlagte batterifabrikken i Arendal som skal starte opp om noen år. Her blir det sagt at det planlegges for 2500 nye arbeidsplasser, noe som er kjempestort for byen, og en stor jobb for oss dersom vi får den.

I følge NRK Sørlandet skal den nye batterifabrikken etableres i Eyde Energipark i Arendal. Fabrikken vil ligge tett inntil ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal der kommunen har en ferdig planert tomt på 100 mål. Byggestart er planlagt i 2023 og fabrikken har en kostnad på 5 milliarder kroner, skriver NRK Sørlandet.

Siden starten i 2005, har Ribe Betong vokst til en av de fremste produsentene i sitt slag på Sørlandet. Med moderne fabrikker og stor kapasitet, kan de levere ferdigbetong til store og små prosjekter i hele regionen. Ribe Betong har til sammen 7 betongstasjoner i Lillesand, Kristiansand, Arendal, Grimstad, Lyngdal, Flekkefjord og Åseral. Inklusiv selskapet Ribe Betongpumping AS, har Ribe Betong til sammen 110 ansatte og disponerer en moderne park av betongbiler/-pumper. Bedriften er med dette den ledende produsenten av ferdigbetong i sitt område, med stor kapasitet og fleksible løsninger.