Ølen Betong - hjem

Flere store elementkontrakter til Ølen Betong

Ølen Betong har sikret seg kontrakt med Skanska Norge AS på leveranse av betongelementer til samferdselsprosjektene E102 Fornebukrysset – Strand og E103 Strand - Ramstadsletta. Leveransene er til sammen på ca. 95 000 kvadratmeter.

Publisert: 29.05.2024

Geir Arild Søndenå fra Ølen Betong og Frank Duvholt fra Skanska tar hverandre i hånden mens de smiler mot kameraet og holder en kontrakt i hånden
Fra venstre: Geir Arild Søndenå fra Ølen Betong og Frank Duvholt fra Skanska

Elementene skal produseres ved Ølen Betong sine spesialfabrikker for samferdselselement i Sveio og Sandeid. Produktene fraktes til Drammen Havn med båt og videre derfra med trailere for montering i tunnel.

Divisjonsleder Geir Arild Søndenå er svært fornøyd med enda en stor kontrakt med Skanska Norge. Ølen Betong setter stor pris på det gode samarbeidet selskapet har hatt og fortsatt har med Skanska Norge på en rekke store prosjekter gjennom mange år, og som vil fortsette i flere år fremover. Divisjon Element har nå historisk ordrereserve på i overkant av Nok 1 milliard for samferdselselementer til tunneler over hele landet de nærmeste årene, og vi er fortsatt i konkurranse om flere prosjekter som skal avgjøres de neste månedene.

- Vi er svært fornøyde med kontrakten og det gode samarbeidet vi har med Skanska Norge, og takker for tilliten de nok engang har vist oss, sier daglig leder Lars A. Norekvål. Vi er veldig tilfreds med en høy ordrereserve som gir oss forutsigbarhet over flere år.

- Ved inngåelse av disse kontraktene med Ølen Betong skal Skanska sikre en kritisk leveranse som vil bidra til å ferdigstille begge prosjekter innenfor våre forventninger for kvalitet, samt klima og miljø. Elementene som skal produseres under disse avtalene vil en redusere miljøbelastning med ca. 20%. Det skjer ved å bruke en optimalisert type betongelementer som i tillegg vil øke levetid av infrastrukturen som bygges i begge prosjekter.

For mer informasjon, kontakt:

Geir Arild Søndenå, divisjonsleder Element – Tlf. 909 41 723
Lars Norekvål, daglig leder Ølen Betong AS – Tlf. 930 15 544