Ølen Betong - hjem

Et bidrag til bransjen

DØNN-Skolen er etablert med hensikt å øke kompetansen internt, samt forbedre kunnskapen og relasjonen til våre kunder og samarbeidspartnere. DØNN-Skolen er et kompetansesenter som bygger opp kunnskap hos kunder, rådgivende ingeniører og egne ansatte.

Nordic Concrete Group kan mest om betong

DØNN-Skolen driftes av nøkkelpersoner på tvers av selskapene under Nordic Concrete Group. Tanken er enkel: Vi skal være de som kan mest om betong! Kunnskap, erfaring og samarbeid er faktorer som skaper suksess, og ingenting gleder oss mer enn å dele denne kunnskapen med våre kunder og samarbeidspartnere. Vi tvinger oss selv til hele tiden å være oppdatert gjennom våre kunders krav til innhold i kursene. For å opprettholde konkurransekraften til plasstøpte løsninger er vi avhengig av rekruttering til bransjen, i tillegg til en fremoverlent og oppdatert kundemasse.

Her kan vi samles og lære mer om betong som produkt og byggemateriale. Vi er også interessert i å belyse hvilke utfordringer entreprenørene har, tilknyttet betong som produkt, målet er at vi skal utvikle oss faglig. Kompetansedeling er viktig for å bli bedre. 

Stort behov for faglig utvikling

Vi ser en enorm utvikling i bransjen. Det har skjedd mye i form av utførelsesmetodikk, nye krav, publikasjoner og standarder samt muligheter i forbindelse med miljøregnskap. Våre erfaringer tilsier at bransjen og apparatet rundt trenger et solid og oppdatert kunnskapsløft. Vi har sett behovet og avsatt ressurser til den organiserte og strukturerte opplæringen som skal bidra til det nødvendige kunnskaps- og betongløftet. Blant våre kursdeltagere skal det være små og store entreprenører, byggherrer, rådgivende ingeniørbedrifter, høgskoler, fagskoler og videregående skoler, samt egne ansatte. 

Skreddersydd innhold for ditt behov

Vi har mange engasjerte kollegaer med stor erfaring, og avhengig av kursets innhold benytter vi forskjellige personer med ulik bakgrunn. I de tilfellene det kreves, bruker vi eksterne forelesere med den rette kompetansen. Dermed kan vi skreddersy kursinnhold etter behov, og bygge kursene opp med moduler som er direkte knyttet mot aktuelle NB publikasjoner og NS-EN standarder. Dette har resultert i 17 nøye tilpassede moduler med kunnskap for alle nivåer i organisasjonen, og kunden kan i samarbeid med oss sette sammen ønsket tema basert på disse.

Aktuelle kurs