Ølen Betong - hjem

DØNN SKB – Er en selvkomprimerende betong

DØNN SKB er en selvkomprimerende betong, som ved riktig utstøpningsteknikk og utstyr fyller de fleste støpeformer fullstendig uten vibrering.

DØNN SKB har høyere konsistens enn øvrig betong

Med DØNN SKB måler vi synkutbredelse og ikke synk for å sette tall på betongens mobilitet. Normalt ligger synkutbredelsen mellom 600 – 700mm for SKB benyttet i vegg, og gjerne noe stivere for bruk på gulv.

De viktigste parameterne for en god designet SKB, er at den er robust nok til å tåle de belastninger som følger med pumping og utstøping, samtidig som steinen ikke synker i overflaten og etterlater et svakere toppsjikt med mye finstoff.

Hvis så skjer vil man kunne få utfordringer med riss, sprekker og svakere kvalitet i toppen, som i verste fall fører til at dette må fjernes og utbedres.

Egnet på vegg

DØNN SKB egner seg spesielt godt der det er vanskelig å komme til med vibratorstav, eksempelvis på høye vegger og der det er etablert overforskaling til en skråvegg.

Da vil betongen ved hjelp av tyngdekraften drive ut luftblærer på egenhånd, men man bør hjelpe betongen med fullstendig utfylling i trange passasjer, og der det er stor armeringstetthet slik at det ikke oppstår hulrom og støpesår. Da kan man gjerne vibrere lett på formverket hvis man ikke kommer til med vibratorstaven nede i forma.

God planlegging og riktige valg er nøkkelen når du støper med DØNN SKB

Når du støper med DØNN SKB må du sørge for godt avstivet og tett forskaling, ellers renner finstoffet ut og etterlater seg støpesår. Pumpe anbefales ved utstøping, og dersom det er ønske om fine overflater må man vektlegge fin hud på forskalingsformen samt riktig type og mengde formolje.

Avstanden til nedstikkene på pumpeslangen må optimaliseres, og en god tommelfingerregel er at man ikke har lenger avstand mellom nedstikkene enn ca. 6m.

God planlegging, riktig valg av forskaling og utstøpingsmetodikk er derfor viktig for et godt sluttresultat.