Ølen Betong - hjem

Mindre forurensing med DØNN Lavkarbon

DØNN Lavkarbon betong er optimalisert med formål om å kutte bidragsytende CO2-komponenter i betongsammensetningen, samtidig som pumpbarhet, støpelighet og øvrige egenskaper ivaretas.

Tilsetningsmaterialer som flyveaske og silika blir benyttet i større utstrekning, og dette er forhold en må være klar over ved eksempelvis vinterstøp da avbindingen og fasthetsutviklingen blir noe tregere ved lave temperaturer. Gode herdetiltak er da ekstra viktig å gjennomføre.

Synes godt i miljøregnskapet

DØNN Lavkarbon tilfredsstiller de kravene som er nedfelt i Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 37, som omhandler utvikling, dokumentasjon og bruk av lavkarbonbetong. Som en dokumentasjon på at vår betong innfrir de strengeste lavkarbonklassene utarbeider vi miljøvaredeklarasjoner, såkalt EPD (Environmental Product Declaration) for alle våre

DØNN Lavkarbonresepter i klasse A. Disse oversendes våre kunder, som ofte har et miljøregnskap å forholde seg til på prosjektet. Dette kan være prosjekter i privat regi, eller store offentlige prosjekter som veiutbygging og øvrig infrastruktur.

Hva er lavkarbonbetong klasse A?

I forbindelse med DØNN Lavkarbon er det viktig å nevne gulvbetong som ønskes utstøpt med lavkarbonbetong klasse A.

Ved gulvstøping er det ofte nødvendig å pumpe betongen, og gulvstøper har gjerne en klar oppfatning om hvordan betongen skal se ut med steinmengde og konsistens ved utstøping. Dette er i så fall da oppfatninger vedkommende har uten å vite hva lavkarbonbetong klasse A egentlig er.

Betongen vil gjerne oppføre seg noe annerledes ved utstøping, men man må ikke falle for fristelsen å gjøre dramatiske endringer med sammensetningen. Endringer vil fort føre til høyere CO2-mengde, noe som kan medføre at miljøregnskapet i prosjektet mislykkes.

Det er derfor viktig at byggherre, prosjekterende, entreprenør, Ølen Betong og gulvstøper har et oppstartsmøte hvor krav og forventninger til denne type betong blir gjennomgått før oppstart av støpearbeidene.

Dokumenter