Ølen Betong - hjem

Presse

Vi ber om at alle uttalelser på vegne av bedriften skal gjøres av daglig leder eller bedriftens pressekontakt.

Pressekontakt

I boksen til høyre vil du finnne kontaktinformasjon til selskapets pressekontakt. Dersom du ønsker en uttalelse fra Ølen Betong eller et intervju ber vi deg vennligst om å kontakte vår pressekontakt.

Logo

Nedenfor vil du finne Ølen Betongs logo. Logoen kan brukes i forbindelse med presseoppslag, men under forrutsetning av at logoen blir brukt på en måte som samsvarer med regler og retningslinjer.

I boksen til høyre vil du finne samtlige logoer for nedlasting

  • Logoen, inkludert teksten "Ølen Betong" skal ha en minimumsbredde på 30 mm med korrekte proposjoner.
  • Avstanden mellom logo og andre elementer skal være som vist på eksempelbildet
  • Avstanden mellom logo og slagord skal være som vist på eksempelbildet
Ølen Betong logo Logo med indikatorer for hvor lang avstand det bør være til andre elementer