Ølen Betong - hjem

Ølen Betong sin virksomhet består av flere divisjoner og avdelinger i Norge. Hovedkontoret er i Ølensvåg, 50 km fra Haugesund. Bedriften eies av ØB Group AS og inngår i Nordic Concrete Group som er landets største produsent av ferdigbetong-, elementer og betongvarer.

NCG er etablert med 65 lokasjoner (blandeverk og fabrikker) i Norge. Her inngår også flere mobile betongblandeverk. Gruppen har ca. 800 ansatte og 500 tunge kjøretøyer (av dette utgjør Ølen Betong 200 ansatte og 150 kjøretøyer). Gruppen produserer og leverer betongløsninger for bygg og anlegg i hele Norge. Samlet brutto omsetning i konsernet er på ca. 3,5 mrd. NOK.

Ølen Betong AS er organisert i 3 produktdivisjoner:

  • Ferdigbetong
  • Betongvarer
  • Element

Se en film om oss her

Selskapene: Ølen Betong AS og søsterbedriften Ølen Betong Transport AS, er heleid av ØB Group AS sammen med flere andre selskaper (Forsand Sandkompani AS, NOR Aggregates AS, HGB Betong AS, Sandnes & Jærbetong AS, S&J Transport AS, Ribe Betong AS, Ribes Betongtransport AS, Hå Element AS og SVB Gruppen AS. ØB Group AS eies av Nordic Concrete Group AS som igjen er eid med 50% hver av Ølen Betong Gruppen AS og KB Gruppen Kongsvinger AS.

Bedriften Ølen Betong AS ble etablert i 1974 av to lokale virksomheter med tradisjoner tilbake til 50-tallet med produksjon av ulike betongvarer. Ølen Betong AS flyttet vinteren 1977-78 inn i nye produksjonslokaler på Bergsneset i Ølensvåg (nå: Vindafjord kommune), ca. 5 mil øst for Haugesund (E134). Gjennom årene har Ølen Betong ekspandert vesentlig gjennom etablering av nye avdelinger og selskaper, oppkjøp og fusjoner.

Les mer her om vår historikk.

Logistikk

ØB Group AS og datterselskaper har samlet en logistikkdivisjon på 270 tunge kjøretøyer, foruten flere mindre biler, trucker og hjullastere. Ølen Betong Transport AS har ansvaret for logistikk på vegne av Ølen Betong AS, med ca. 150 kjøretøyer. Andre transportselskap i gruppen er S&J Transport AS, Ribes Betongpumping AS og Haugaland Containertransport AS.
Les mer om våre avdelinger her

Vår forretningsidè er:

Å produsere og omsette produkter i betong, samt tilknyttede produkter og tjenester som dekker behovet i bygg og anleggsmarkedet.

Historikk

Ønsker du å lese mer om vår historikk?
Klikk på linken og les om Ølen Betong sin opprinnelse og utvikling

Les mer

Video

Se denne 4-minutters stemningsfulle filmen som viser litt av vår aktivitet og noen av våre fabrikker og anlegg.

Vi har en side med enda flere videoer. Der vil du finne en rekke historiske snutter som ble brukt i forbindelse med vårt bokprosjekt i 2014, og en del andre små filmer av varierende alder og kvalitet.

Besøk videosiden