Ølen Betong - hjem

Vel halvveis mellom Os og Bergen

Ølen Betong skal levere 120.000 kubikkmeter ferdigbetong til nye E39 mellom Svegatjønn og Hamre. Til nå er vel halvparten gått ut fra Laksevåg og Fana.

Publisert: 25.01.2018

Når nye E39 er ferdig, vil kjøretiden mellom Os og Bergen bli kortet ned til 20 minutter. Foto: Marius Stanescu, Ølen Betong

Av Ellen Marie Hagevik, Medvind24.no

- Vi er ferdige med betongen til alle konstruksjoner utendørs, og har levert vel 65.000 kubikkmeter til nå. Dette inkluderer betong til blant annet tre store bruer, blant annet i Endelausmarka, 11 tunnelløp, inkludert hovedportalene til fire tunnelløp på Hamre og to på Svegatjønn. I tillegg er det levert til en del andre konstruksjoner, som overvannstunneler, sier Knut Ståle Lyngstad, avdelingsleder ferdigbetong i Bergen.

Veidekke er hovedentreprenør på utbyggingen av strekningen. Første lass med ferdigbetong gikk fra blandeanlegget på Laksevåg i månedskiftet oktober/ november i 2015. Laksevåg sto for produksjonen fram til det nye anlegget i Fana overtok i juni i fjor.

- Nå gjenstår det noen portaler, sprøytebetong, profilbetong og brannsikring. Går alt etter planen vil vi være ferdige med vår del av prosjektet i begynnelsen av 2019, sier Lyngstad.

Fikk nok et oppdrag på E39

Kvaliteten Ølen Betong leverer var utslagsgivende for nok et oppdrag på nye E39. I august fikk selskapet jobben med å levere all sprøytebetong til strekningen Rådalen – Hamre. Det betyr enda travlere dager for blandeanlegget i Fana, som nå produserer 450-500 kubikkmeter mer i uka enn det som i utgangspunktet var planlagt.

- Strekningen har et omfattende tunnelsystem med sju utløp som går ut i alle ender. Vi skal levere 14.000 kubikkmeter betong til fjellsikring og 10.000 kubikkmeter betong til brannsikring. Vi begynte på jobben straks vi fikk den i august, og skal etter planen ha levert 24.000 kubikkmeter til sommeren 2018, sier Lyngstad.

Det er Implenia Norge som er hovedentreprenør på Rådalen – Hamre. Det er planlagt at deler av strekningen vil bli tatt i bruk i 2020.

Veldig travel høst

Det er høy aktivitet for Ølen Betong i bergensområdet, med nye E39 og den nye Ulrikentunnelen i tillegg til mange andre oppdrag for både entreprenører og private.

- Vi kunne nok ikke klart oss uten Fana, og måtte trolig sagt nei til en del forespørsler. Nå bidrar kapasiteten anlegget gir til god positivitet i hverdagen for alle, og det gir oss mulighet til vanlig produksjon i tillegg til de større prosjektene. Høsten har vært veldig travel, og når uke 51 er over stenger vi både Fana, Laksevåg og Askøy for å ta en velfortjent juleferie, sier Lyngstad.

Ølen Betong har også en stor leveranse av elementer til de mange store og små tunnelene i Vestlandets hittil største veiprosjekt. 15 båtlaster med til sammen 8000 elementer fra fabrikken i Mølstrevåg går til mellomlagring på Hanøytangen. Monteringen av de første begynte i høst.

Leverer all betong til Lagunen

Kjøpesenteret Lagunen Storsenter i Bergen utvider med ca. 20.000 kvadratmeter. Dette er andre utbygging av kjøpesenteret, som eies av Olav Thon Eiendomsselskap og Nordås Industrier. Ølen Betong skal levere 14.-15.000 kubikkmeter betong til prosjektet, som blant annet omfatter utvidelse av handels- og servicetilbud, gågater og allmenninger, parkering under bakken og et stort trenings- og kinosenter med hele ni kinosaler.

- Byggentreprenøren LAB står også for utbygging av leiligheter i Skjoldnes Panorama. Der skal vi levere rundt 6.000 kubikkmeter til første byggetrinn, og det aller meste blir produsert og levert fra blandeanlegget i Fana, sier Lyngstad.

Framdriften har vært god, og prosjektet er kommet lengre enn halvveis. Ølen Betong leverte også betongen til den forrige utbyggingen av Lagunen i 2012.