Ølen Betong - hjem

Vekst i Odda

Odda Betong er i vekst og i 2020 fikk de på plass både større oppdrag og flere ansatte.

Publisert: 29.01.2021

Sinkverket Boliden skal bygge to nye deponihaller, noe som blir en stor jobb for Odda Betong.


– 2021 blir et spennende år tror jeg, målet da er å komme opp i 20 000 kubikk. Så mye har vi aldri produsert her før, forteller daglig leder Ola Espeland, og viser til at de i 2020 nådde en produksjonsmengde på 11 500 kubikk.

Det er et resultat som er bedre enn året før, og et steg i rett retning, mener Ola.

Sinkverket Boliden i Odda har gått i gang med å bygge to nye deponihaller, en jobb som trolig vil kreve nærmere 13 000 kubikk betong – den største jobben Odda Betong kommer til å levere til i 2021. Kruse Smith er entreprenør på fjellhall-prosjektet.

– De bygger stadig nye deponihaller for å deponere overskuddslam fra produksjonen etter at de har tatt ut sinken fra malmen. Så lenge fjellhallprosjektet varer blir det døgndrift her, så det blir en travel periode fremover.

Daglig leder er glad for at de nå også har fått på plass flere nyansatte i bedriften, og dermed kan bemanne fem biler og to pumper på fulltid.

– Boliden går også med andre store utbyggingsplaner som forhåpentligvis påvirker oss, men det er fremdeles usikkert når de ønsker å ta investeringsbeslutningen. Også det avhenger av koronasituasjonen og når den vil roe seg ned.

Odda Betong har i tillegg store leveringer til Ænes Inkubator som bygger et landbasert smoltanlegg i Ænes i Mauranger. Ifølge Prosjektil som har prosjekteringsledelse vil det i tillegg til hovedbygget på anlegget være ti støttebygg. Det er Veidekke som er totalentreprenør for bygningsmessig arbeid.

– Dette er en jobb vi gleder oss til å starte opp på. Vi har betongleveransen på anlegget, via bedriften Byggservice som skal utføre betongarbeidene, forteller Espeland.

På nettsidene til Byggservice blir det forklart at betongarbeidet på prosjektet omfatter anlegget sin grunnflate på 9500 kvadratmeter, og at om lag 7–8000 kubikk betong og 1000 tonn stål vil gå med. Det er de tre oppdrettsselskapene Eide Fjordbruk, Lingalaks og Tombre Fiskeoppdrett som har gått sammen om å bygge det nye settefiskanlegget. Anlegget har konsesjon på produksjon av 3000 tonn årlig.

– I tillegg har vi mange lokale prosjekt og entreprenører vi venter på tilbakemelding fra, så det kan potensielt komme inn en del jobb fremover. Vi kan ikke produsere mer enn markedet vil ha, så enkelt er det. Dermed blir det også viktig å fokusere på å vinne frem i anbudsrunder i regionen, mener Ola Espeland.

Odda Betong ble etablert 1. mai 2019 som den nye betongleverandøren i Hardanger. Ølen Betong og Høyer Odda eier 50 prosent hver av selskapet. Blandeverket på Eitrheim utenfor Odda leverer alle typer fabrikkblandet betong og har en kapasitet på opp til 50 kubikk i timen.