Ølen Betong - hjem

Utvider markedet for mørtel

Halvparten av driften hos Forsand Sandkompani omfatter produksjon og salg av mørtel. Sandkompaniets målsetting er å øke markedsandelen på mørtel i årene fremover.

Publisert: 21.01.2017

Av Kari Aakra, Medvind24.no

- For å utnytte ressursene mest mulig optimalt, er mørtel et viktig produkt for oss. Det øker verdiskapingen i bedriften både i form av bedre inntjening på ressursene som tas ut og i form av antall arbeidsplasser, sier daglig leder i Forsand Sandkompani, Rune Haukalid.

Fra produksjonsbånd av sand og singel, og utlasting på båt hos Forsand Sandkompani.

I tillegg til leveranser av nærmere 500 000 tonn sand og singel, blir det levert mellom 20 000 og 25 000 tonn mørtel fra Forsand Sandkompani årlig. Blant mørtelkundene finner vi flere store norske kjeder, som Optimera, Modena og Coop.

Ser nordover

- Sandkompaniet har god produksjonskapasitet når det gjelder mørtelproduksjonen, og vi er i dag en av landets ledende leverandører av tørrmørtel til bygg- og anleggsbransjen. Nå vil vi utvide markedet vårt og håper å få et utvidet fotfeste hos flere av våre kunder langs kysten opp til Midt-Norge og Nord-Norge. Vi har allerede et godt nettverk av kunder og distributører i Midt-Norge, og vil satse enda mer i denne delen av landet, sier Haukalid.

Mørtelverket på Forsand har produsert mørtel i over 40 år. Mørtelen lages av tilslagsmateriale fra egne tilslagsressurser.

- Med et moderne laboratorium, sikrer vi mørtelen med kontinuerlig produktkontroll. Samtidig utvikler vi stadig produktene våre for å kunne tilpasse dem til markedet og kunden sitt behov, forteller Haukalid.

Sandtaket og harpeanlegget hos Forsand Sandkompani

Nye muligheter

I tillegg til Ølen Betong, leverer Forsand Sandkompani også tilslag til blant annet Unicon, Nobi, Aurland Energibygg, Betong og Sand, Bjørn Hansen AS (Forsand), Dansk Natursten og Ribe Betong for å nevne noen. Samtidig som selskapet satser på å øke volumet av mørtel, vil produksjonen av tilslag holde seg stabil i året som kommer, tror Haukalid.

- Vi bruker fremdeles ikke fornybare naturressurser i tilslagsproduksjonen vår, og må tenke «balansert» i forhold til hvor mye vi tar ut hvert år med tanke på hvilke ressurser vi har tilgjengelig. Nye planområder begynner etter hvert å komme på plass selv om de formelle prosessene rundt dette enda ikke helt er avsluttet. Tanker om å starte produksjon av maskinsand parallelt med produksjon av natursand har vi hatt en stund, og vi holderøye med mulighetene her fremover, sier Haukalid.