Ølen Betong - hjem

Utvider i Gismarvik

Et drøyt år etter åpningen av fabrikken utvider Ølen Betong arealet i Gismarvik.

Publisert: 19.11.2014

Produksjonssjef Alf Birkenes
- Plasseringen mellom Karmøy, Haugesund, Sveio og Bokn gir oss en helt ideell plassering for markedet på Haugalandet, mener produksjonssjef Alf Birkenes.

Samtidig som avdelingen utvider arealet med 40 mål i forlengelsen av tomten der anlegget etablerte seg i fjor, har Gismarvik sikret seg reserver for leveranser i lang tid fremover. Det nye arealet består av mye fjellmasser, og fabrikken er dermed nesten selvforsynt med sand og grus de neste 7-8 årene.

- Bare siden oppstarten har vi produsert 48 000 tonn her i Gismarvik og det er full produksjon fra det nyoppkjøpte arealet også. I første omgang regner vi med å ta ut ca 150 000 tonn fra fjellmassene på det nye området, sier produksjonsleder i Gismarvik, Alf Birkenes.

Lager sand av eget fjell

Etter hvert som Ølen Betong spiser seg innover den nykjøpte fjellgrunnen, drives sandproduksjonen kontinuerlig. 75-80 prosent av massene blir utnyttet til sand og grus. Slik sett er avdelingen i Gismarvik pionerer, sier Birkenes.

- Vi lager egen sand av eget fjell. Dermed sikrer vi oss også den kvaliteten vi ønsker og får en effektiv utnyttelse som få andre i bransjen kan sammenlignes med.

Midt i blinken

Til sammen jobber nå 10 medarbeidere fast på avdelingen i Gismarvik. Med en 40 minutters radius til Karmøy, Haugesund, Bokn og Sveio er avdelingen etablert som plommen i egget med ideell beliggenhet til sentrale områder på Haugalandet med høy byggeaktivitet.

- Med Karmøytunnelen like ved er det et stort marked åpent for oss. Og ikke minst har vi Kårstø like i høgget, der vi fremdeles har store leveranser, sier Birkenes.

Etter etableringen har også storparten av Ølen Betongs produksjon av forstøtningsmurblokker foregått på Gismarvik.

- Bare det siste halve året har vi produsert ca 1 000 blokker, og vi merker at det er økende forespørsel etter disse hos stadig flere entreprenører.

Da avdelingen åpnet var Ølen Betong den første bedriften som etablerte seg i Haugaland Næringspark, og flere vil komme etter. Nabolaget vil i seg selv da bli et helt sentralt kundemarked, påpeker Birkenes.

- I ett langsiktig perspektiv er det jo heller ingen ulempe å ligge såpass tett på Rogfast heller, smiler han.