Ølen Betong - hjem

Trippel kontraktsignering med Skanska

Torsdag 12. september ble det signert ikke mindre enn tre avtaler mellom Skanska og Ølen Betong ved hovedkontoret i Ølensvåg.

Publisert: 16.09.2013

Fra venstre Innkjøpsleder i Skanska Odd-Eirik Nybakken, Divisjonsleder i Ølen Betong Geir A. Søndenå med de tre nysignerte kontraktene, Prosjektleder i Skanska Roar Sve og Daglig leder i Ølen Betong Svein Atle Berge.

Ferdigbetong og elementer

Kontraktene gjelder ferdigbetong og betongelementer til prosjektet E134 Skjoldavik - Solheim. Den kan du lese mer om her.

Den tredje kontrakten er leveranser av betongelementer til vann, brann og frostsikring av jernbanetunneller på Vestfoldprosjektet i Porsgrunn. Prosjektet benevnes UFP01 Vestfold og er det tredje av i alt fire grunnentrepriser på utbyggingsprosjektet Farriseidet - Porsgrunn. Det er historisk sett den største anleggskonkurransen Jernbaneverket alene har lagt ut for konkurranse og det er også den største enkeltkontrakten Skanska Norge har signert.

Kontrakten innbefatter bygging av totalt 9 km med jernbane, inkludert tre tunneler, tre rømningstunneler, ni portaler, seks bruer og to viltoverganger. Prosjektet gjennomføres som et internt arbeidsfellesskap mellom Skanska Norge og Skanska Sverige.

120 000 m² betongelementer

Til disse prosjektene skal Ølen Betong da levere totalt ca 120 000 m², som tilsvarer ca. 9 000 betongelementer. Leveransene blir gjennomført i 2014 og 2015.

Skanska satser på kvalitet og leveringsdyktighet, noe Ølen Betong er kjent for fra produksjon og til ferdig leveranse i tunnel.