Ølen Betong - hjem

Synergi(er) med ett system

De siste årene har flere selskaper tatt i bruk Ølen Betongs driftssystem, Synergi. Med en økning i fabrikker ønsket Betong Øst også å nytte seg av løsningen.

Publisert: 28.05.2021

En felles opplæringsrunde i Synergi for ansatte på Østlandet. Bildet er tatt i januar 2020, før tiden med koronarestriksjoner.

Ølen Betongs egenutviklede driftssystem har i ulike former eksistert siden 90-tallet og stadig blitt utviklet. Løsningen leveres på tvers av konsernet og til selskaper i Nordic Concrete Group (NCG). For rundt 2,5 år siden startet prosessen med å integrere fabrikker fra Betong Øst inn i systemet. Gjennom en overtagelse stod de med et behov for å få installert nye administrative systemer på de nylig oppkjøpte fabrikkene.

– Høsten 2019 tok vi over syv fabrikker fra NorBetong i Trøndelag. Vi var i den tiden i en prosess sammen med Ølen Betong hvor vi vurderte hvilke administrative systemer vi skulle gå for i fremtiden. Med syv nye fabrikker med veldig høy aktivitet måtte vi ta raske beslutninger, og vi valgte å gå for Synergi som vårt administrative system. Mens leveransene gikk for fullt skulle nye systemer installeres og integreres i organisasjonen. Innen vi ble ferdige til å begynne å fakturere på de oppkjøpte fabrikkene hadde det gått fem uker, og blitt produsert nærmere 20 000 m3 betong. Det var litt av en jobb å komme ajour, forteller Frank Bjærum, administrasjons- og HR-leder i Betong Øst. Bjærum har spilt en sentral rolle i implementeringen av systemet i Betong Øst.

– Vi fikk utrolig god hjelp av IT-avdelingen i Ølen Betong til å komme i gang med systemet, i tillegg til å gjøre noen tilpasninger vi ønsket oss.

Det var ikke mer enn et halvt år senere før Betong Øst kjøpte opp HGB Betong og dermed fikk fire fabrikker til inn i systemet.

– I fjor vår tok vi også inn våre fabrikker på Østlandet og har nå 25 fabrikker totalt inne i Synergi, forteller Bjærum.

IT- og systemansvarlig Eiolf Berge er fornøyd med samarbeidet med Betong Øst, både når det gjelder implementeringen, men også på få innspill på forbedringer.

– Betong Øst kom med krav til tilpasninger og ønsker som vi ser er gunstig også for de andre brukerne av systemet, forteller Berge og viser til at med kontinuerlig utvikling blir effektiviteten og bruken av systemet forbedret.

– Vi samler mye data sentralt i dette systemet nå, noe som kan gi verdifull innsikt på tvers av fabrikkene og firmaene i familien.

Nå er det totalt rundt 800 brukere i systemet fordelt på 60 fabrikker og 20 forskjellige AS. Berge poengterer at det blir stadig viktigere å ha eierskap til egne data.

– Det å samle data, strukturere den og ha eierskap til virksomheten sine data er viktig i dag. Det gir over-ordnet informasjon og verdifull kunnskap, og ikke minst sitter en på et stort datagrunnlag som kan analyseres for enda mer innsikt, sier Berge.