Ølen Betong - hjem

Stort potensiale med mobile blandeverk

Flere prosjekt med mobile blandeverk går nå mot slutten. Potensialet for å utnytte de mobile blandeverkene er stort.

Publisert: 22.09.2022

Vårt mobile blandeverk montert i Geiranger med en hjulaster parkert foran siloene.
Ølen Betong satser på mobile blandeverk, dette er fra Geiranger.

Med flere mobile blandeverk er Ølen Betong godt rustet til å bidra på store prosjekter der kunden trenger stabil og effektiv betongtilførsel over tid. De mobile blandeverkene er avgjørende for at de skal kunne konkurrere om de store prosjektene som ikke ligger direkte i nærheten av de stasjonære blandeverkene. Ofte handler dette for eksempel om store samferdselsprosjekt.

Ølen Betong sin setup med mobile blandeverk gjør at de raskt kan snu seg rundt og serve kundene der behovet er. Med kompetent og dyktig personell klarer de å levere ØB-kvalitet hvor enn de måtte være plassert. De mobile blandeoperatørene og det mekaniske apparatet består av en utrolig dyktig gjeng som er i stand til å ivareta dette på en svært god måte.

Ølen Betong har hatt et mobilt blandeverk stående i Geiranger en tid nå i forbindelse med et samferdselsprosjekt der det blir laget ny fjelltunnel mellom Korsmyra i Stranda kommune og Indreeide i Fjord kommune, noe som vil gi en sikrere vintervei mellom Eidsdal og Geiranger. Jobben der Ølen Betong skal levere 26 000 kubikk forventes å pågå frem til sommeren 2023, mens et lignende prosjekt på Skei med forlengelse av den eksisterende Støylsnestunellen langs Jølstravatnet er nå avsluttet. Utover dette er Ølen Betong også tilstede i Mjøndalen på et stort samferdselsprosjekt.

Det er litt ledig kapasitet på de mobile blandeverkene akkurat nå, men dette svinger ofte. Ølen Betong er i en god posisjon til å vinne tilsvarende jobber også fremover, og har allerede noe på blokka som kommer ganske snart.