Ølen Betong - hjem

Stor oppgradering i Bergen

I travle tider er det en utfordring å gjøre omfattende oppgraderinger. I Bergen ble sommerferien brukt til å skifte blandemaskin og en hel del andre utbedringer.

Publisert: 16.08.2012

Knut ved siden av den nye blandemaskinen

I sommer har Ølen Betong gjort store utbedringer av utstyret ved vår stasjon i Bergen. En jobb utført av egne folk, med god hjelp fra MCE og flinke leverandører. Alf Inge Dagsland, Sverre Blikra, Geir Magne Espevoll, Alexander Haraldsen og produksjonleder Knut Såle Lyngstad har tilbrakt store deler av ferien i Bergen, der de har oppgradert stasjonen.

Blandemaskin er byttet, nesten alle vekter er nye, alle veieceller er byttet, all elektro tilhørende maskin og blanderom er byttet ut med nye komponenter. I tillegg har den nye maskinen fått installert nytt automatisk vaskesystem som vil gjøre hverdagen for personellet på stedet enklere. Alt dette sikrer oss større kapasitet, mer effektiv drift og et nyere mer pålitelig verk. Nå ser vi frem til en travel høst!

Takk til alle involverte for svært god innsats i sommer!.