Ølen Betong - hjem

Ølen Betong Gruppen bygger nytt på Gismarvik

Ølen Betong Gruppen AS har inngått avtale med Vest Entreprenør AS om bygging av verksted og kontorbygg i Haugaland Næringspark, Gismarvik.

Publisert: 03.07.2020

Fra kontraktsigneringen i Ølensvåg. F.v. Atle Berge (ØBG), Lars Berland (VE), Svein Atle Berge (ØBG), Ingmund Egeland (VE) sammen med en modell av bygget.

Ølen Betong Gruppen AS har inngått avtale med Vest Entreprenør AS om bygging av verksted og kontorbygg i Haugaland Næringspark, Gismarvik. Bygget blir et signalbygg med alt det siste innen miljøteknologi for energi, og blir det første næringsbygget som reiser seg i næringsparken. Det nye bygget skal være på totalt 3000 m2 på 12 mål tomt, og består av 1950 m2 haller og 1050 m2 kontorlokaler.

Tomta i Haugaland Næringspark på ca. 12 mål midt i bildet. Tunellen til T-forbindelsen kan ses til høyre.

Bygget skal blant annet inneholde service- og verkstedavdeling for store kjøretøyer samt vaskehall. I tillegg vil det være en viss produksjon av ulike betongvarer.

I hovedsak skal bygget benyttes av selskapene i Ølen Betong systemet, men det er lagt opp til at en del av kontorlokalene skal leies ut. Bygget skal oppføres med moderne fasader i betongelementer, glass og aluminium.

- Vi har arbeidet lenge med disse planene, og det var viktig å få til et moderne, og ikke minst miljømessig bygg som skal fungere optimalt til våre behov nå og i lang tid framover, sier Svein Atle Berge.

- Vi er veldig klare til å bygge det første signalbygget i Haugaland Næringspark, sier Ingmund Egeland i Vest Entreprenør, som legger til at bygget skal være energiklasse A.

- Konseptet vi skal bygge etter her, er gjennomtenkt fra ende til annen og kun med moderne løsninger. Vi har gjennom deltakelse i mange prosjekter de senere årene, lært enormt mye som nå er konkretisert til blant annet dette konseptet, forsetter Ingmund Egeland som er prosjektutvikler og markedssjef i Vest Entreprenør.

- De første to byggene står ferdige på Forus, og vi er nå klar til å ta det over til denne siden av fjorden til Ølen Betong Gruppen, sier prosjektutvikler og grunder i Vest Entreprenør Lars Berland.

- Avtalen som nå er inngått med Ølen Betong Gruppen passer perfekt inn i Vest Entreprenør sin profil.

- Prosjektet forutsetter godkjenning hos kommunen, men prosjektering er allerede startet, og målsettingen er å sette i gang så snart som praktisk mulig. Anslått byggetid er litt under et år.

Illustrasjonsbilde av det nye bygget

For mer informasjon, kontakt:

Svein Atle Berge, Ølen Betong Gruppen – T: 9077 2531

Ingmund Egeland, Vest Entreprenør – T: 9166 4980

Om Ølen Betong Gruppen

Ølen Betong Gruppen AS er et av eierselskapene bak Nordic Concrete Group og har bl.a. egen fabrikk i Murmansk, Russland.

Ølen Betong AS ble i 2018 en del av Nordic Concrete Group som har 60 betongblandeverk og fabrikker i alle deler av Norge.

Om Vest Entreprenør AS

Vest Entreprenør er en ung, nystartet totalentreprenør fra Rogaland, men med mye erfaring fra utvikling og gjennomføring av totalentrepriser. Satsingsområdene ligger innenfor utvikling og gjennomføring av kombinasjonsbygg, næringsbygg og fiskeoppdrettsanlegg.