Ølen Betong - hjem

Ser lys i enden av Ryfast

Når Ølen Betong til høsten leverer siste rest til verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel, setter det punktum for et av de største og mest langvarige prosjekter i selskapets historie.

Publisert: 21.12.2017

Marti IAV er entreprenør på en halvdel av Ryfylketunnelen, og får betong levert fra anlegget på Tau. Foto: Øyvind Ellingsen, Statens vegvesen

Av Kari Aakra, Medvind24.no

26. oktober 2017 var det gjennomslag på første løp av Ryfylketunnelen. Frem til høsten 2018 er det siste innspurt i Ølen Betongs leveranser før anleggene avslutter produksjonen til Ryfast. Da har det vært produsert betong til Ryfast-forbindelsen fra to anlegg i fem år.

Ryfast-leveransene startet høsten 2013. Mellom 20 og 30 medarbeidere fra Ølen Betong har vært i sving for å levere totalt 200.000 kubikk til Ryfylke- og Hundvågtunnelene som sammen utgjør Ryfast-forbindelsen. Leveransene har gått kontinuerlig på to blandeverk, og det vil fremdeles være travelt på anleggene første halvdel av 2018.

Anlegget på Tau leverer til Marti IAV som er entreprenør på tunnelen fra Ryfylkesiden. Her skal siste betongrest etter planen leveres i august 2018. Anlegget på Hundvåg produserer til AF Anlegg, som er entreprenør på tunnelen fra Stavanger-siden, og her vil produksjonen gå til mai.

Anlegget på Hundvåg produserer også til Kruse Smith, entreprenør på Hundvågtunnelen som kobler Ryfylketunnelen til fastlands-Stavanger. I tillegg kommer Eiganestunnelen, som skal kobles til Hundvågunnelen, hvor Sandnes & Jærbetong er betongleverandør for entreprenør Implenia.

- Det har vært et krevende prosjekt på grunn av omfanget. Likevel har dyktige ØB-team på alle anlegg vært grunnen til at det stort sett har gått knirkefritt, sier divisjonsleder Stian Berge.

- Det har vært et stort prosjekt, med døgnkontinuerlig drift av to blandeverk i fire år, og mange kontrakter med ulike entreprenører å forholde seg til. Men folkene våre er allerede drevne i faget og er blitt godt drillet i løpet av produksjonstiden på Ryfast. Det har gjort det mulig å levere en god jobb til samtlige entreprenører, sier Berge.