Ølen Betong - hjem

Samles under Hå Element AS 

Hå Element AS, Hå Element Sandeid AS og Hårr Betong AS har det siste halvåret vært under samme eierskap. Nå fusjonerer også selskapene og blir samlet under navnet Hå Element AS. 

Publisert: 01.09.2020


Randi Egeland, som har sin administrasjon på Varhaug, vil fremdeles være daglig leder i selskapet.

Målet med sammenslåingen er først og fremst å kunne tilby et bredere produktspekter til kundene deres, samtidig som en vil kunne spare en del på fellestjenester som markedsføring, regnskap og rapportering i selskapet. Denne nye organiseringen vil ikke ha noe betydning for ansatte eller ledelse, produksjonen opprettholdes i nåværende lokasjoner på Varhaug, Vigrestad og i Sandeid. 

Gjennomføringen av fusjonen vil bli i september.