Ølen Betong - hjem

Rogfast i vinden

Ferske midler fra regjeringen gir ny vind i Rogfast-prosjektet. Lars Norekvål er på ny optimist, og mener Ølen Betong har en god sjans til å få bidra i prosjektet.

Publisert: 22.01.2021

Rogfast skal etter planen åpne sommeren 2031. (Illustrasjon: Norconsult)

Prosjektet E39 Rogfast innebærer kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger med undersjøisk tunell. Etter noen turbulente år der finansieringen av prosjektet stoppet opp er midlene nå på bordet, og anbudsprosessene kan starte opp igjen.

– Dette er et gigantisk prosjekt som vil gå over mange år, hvor vi kan bidra med kompetanse og produkter fra alle våre tre divisjoner; ferdigbetong, samferdselselementer og betongvarer. Dette har vi veldig lyst til å bli med på, sier Lars Norekvål.

Han mener Ølen Betong har en god mulighet til å hevde seg i en ny kontraktsrunde. 

– Vi har lang erfaring med betongleveranser til tuneller. Vi vet at tunellprosjekt ofte har korte bestillingsrutiner, og kan gi uforutsigbare leveringer ettersom en aldri helt vet hva en finner i fjellet. Mye kan endre seg på kort tid i sånne prosjekter, sier Norekvål. 

Etter planen åpner Rogfast sommeren 2031, kanskje før. 

– E39 Rogfast er et av Norges største samferdselsprosjekt. Det binder sammen Stavanger-området med Haugalandet, gir en større bo- og arbeidsmarkedsregion og reduserer reisetiden mellom Stavanger og Bergen kraftig. Etter store kostnadsøkninger i prosjektet, gir vi nå mer penger og øker den statlige delfinansieringen i prosjektet til 40 prosent, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Tunellen blir til sammen 26,7 kilometer lang og på det dypeste vil den være 390 meter under havet. Samferdselsdepartementet foreslår en ny kostnadsramme på 24,8 milliarder kroner. Den var tidligere på 20,8 milliarder.

– I sist runde ble anbudene dyrere etter Statens vegvesen sine egne kalkyler og anbudskonkurransen ble til stor overraskelse avlyst. Nå har Statens vegvesen presentert en kuttliste til Vegdirektoratet, samt at totalprisen på prosjektet er økt, så da er prosjektet i gang igjen. På tide mener vi, og vi regner med at anbudskonkurransen er raskt i gang igjen snart, sier Norekvål. 

Allerede i 2017 fikk Ølen Betong kontrakt på leveranser til NCC som utførte kontrakten på byggingen av E13 sidetunell Arsvågen, som den første tunellkontrakten i Rogfast-prosjektet. Ølen Betong har rustet seg i mange år for dette prosjektet og anlegget på Gismarvik ligger strategisk plassert for å møte etterspørselen i Rogfast. Lars Norekvål ser også med glede på at Rogfast-prosjektet bidrar til større aktivitet for bedriften i etterkant. 

– Dette vil forhåpentligvis sette fart på en del ting i regionen, som å få fart i næringsparken i Gismarvik. Det kan godt hende dette vil åpne opp for en del Stavanger-bedrifter som ønsker å etablere seg her. 

– Dette kan også gi oss tettere tilknytning til Sandnes & Jærbetong, ved for eksempel å enklere hjelpe hverandre med utstyr og personell.