Ølen Betong - hjem

Ribe kjøper Agder Betong

Ribe Betong har inngått avtale om kjøp av alle aksjene i Agder Betong AS fra 1. januar 2014.

Publisert: 26.11.2013

Utvider til 45 ansatte

Fabrikken til Agder Betong AS i Lyngdal

Agder Betong AS har en betongstasjon sentralt i Lyngdal og et blandeverk i Flekkefjord. Dette ligger gunstig plassert med egen kai. Selskapet har 15 ansatte som har lang erfaring i produksjon og leveranser av ferdigbetong, for det meste til lokale prosjekter. Dette er et område med mange spennende prosjekter som vil starte i årene som kommer.

Ribe Betong AS har blandeverk i Lillesand og på Mjåvann, vest av Kristiansand. Bedriften har de senere årene utviklet seg til å bli den ledende produsenten av ferdigbetong i sitt område. Med transportselskapet, er det rundt 30 ansatte i Ribe Betong.

Strategisk beslutning

Ledelsen og styrene i Ribe Betong og Agder Betong ser på sammenslåing av selskapene som en strategisk riktig beslutning som passer inn i videreutvikling av selskapene. Det nye sammenslåtte selskapet vil få 45 ansatte, fire betongfabrikker og til sammen disponere 40 betongbiler/-pumper. Vi kan dermed gi et enda bedre tilbud til dagens kunder.

I tillegg har vi muligheten til å påta oss større prosjekter på Sørlandet. Det er planen at de to selskapene skal slås sammen, men at driften på alle fabrikkene skal opprettholdes. Transportressursene vil bli samkjørte. Det er planen at alle ansatte i Agder Betong overføres til Ribe-selskapene fra 1.1.2014.

Ølen Betong eier 50 prosent

Fra venstre divisjonleder ferdigbetong i Ølen Betong, Kenneth Nielsen, daglig leder ihhv. Ribe Betong, Roger Ribe og Agder Betong, Rolf Galdal

Ølen Betong AS vil etter oppkjøpet fortsatt være 50 prosent eier av Ribe Betong og ser på organisasjonsendringen som en styrkelse av aktiviteten på Sørlandet. Ølen Betong er inne som eier på 18 stasjoner for ferdigbetong i Norge, samt to elementfabrikker, en betongvarefabrikk med flere utsalg av betongvarer, samt elementfabrikk og betongblandeverk i Russland.

For ytterligere opplysninger, kontakt: divisjonsleder ferdigbetong Kenneth Nielsen i Ølen Betong, tel 4811 6025 eller daglig leder Roger Ribe i Ribe Betong, tel 9182 4356.