Ølen Betong - hjem

- Papir er ut, nå gjelder intranett for alle

- Vi har i mange år hatt styringssystemer for kvalitet, HMS og miljø. I 2012 ble vi ISO sertifisert innen miljø (NS-EN ISO 14001). Innen kvalitet og produksjon har vi hele tiden vært sertifisert ift. produktstandarder. Hyllene var fulle av papir og permer. Det nye ordet alle må huske er: «Ledelsessystem», sier HMSK-leder og markedssjef Steinar Skartland.

Publisert: 09.08.2018

HMSK-leder og markedssjef i Ølen Betong, Steinar Skartland.

Ølen Betong har det siste året gjennomført et betydelig arbeid med å bygge opp et nytt, felles ledelsessystem som nå erstatter de tidligere løsningene våre for kvalitetsstyring og miljø. Med felles mener vi at kravene i flere ISO standarder er bygget sammen i ett dokumentasjonsopplegg på tvers av standardene, samt at dette vil være felles for alle bedrifter i Ølen Betong gruppen som driver med produksjon og logistikk.

Våre ansatte får nå tilgang til de prosedyrer, planer og beskrivende dokumenter som de trenger for å gjøre jobben sin, via bedriftens Intranett. Papir og permer skal ikke lengre være nødvendig. Målet er at vi ikke skal ha mange forskjellige dokumenter som omhandler samme sak, men gjøre det lett for den enkelte å finne det dokumentet som trengst. Databaseløsningen Synergi ligger i bunnen. Her lagres prosedyrer, sikkerhetshåndbøker, rapporter og planer.

For hvert dokument krysses av i en tabell for hvem som skal ha tilgang, og kun disse får dokumentet opp på sin skjerm. F.eks. vil en prosedyre for transport av betong være helt identisk for alle selskapene som leverer betong til byggeplasser, men «usynlig» for de medarbeiderne som produserer elementer eller fører regnskap.

Rapportering av avvik, som vi nå kaller «Forbedringsmeldinger», gjør alle ansatte i gruppen fra PC eller mobil og alt kommer i samme database med automatisk varsling til den rette lederen som skal følge opp saken, tildele oppgave med å rette feilen, og lukke avviket. Arbeidet med dokumentene er gjort av Steinar og Lovise i Ølen Betong, i samarbeid med HMSK personell i Sandnes & Jærbetong, Forsand Sandkompani og Ribe Betong.

Vår IT avdeling har tilrettelagt det tekniske og ledelsessystemet er på plass og i bruk. Ølen Betong hadde systemrevisjon og resertifisering for miljø, i slutten av mai. Det gjenstår en del arbeid for de andre bedriftene i gruppen, men vi nærmer oss her også. Dette skal være et ledelsessystem for kvalitet, miljø, personal, trafikksikkerhet og HMS.