Ølen Betong - hjem

Overtar betongvarevirksomheten i Heimdal Granitt og Betong AS

Ølen Betong AS (ØB) har fra 1. januar 2024 overtatt virksomheten for salg og distribusjon av betongvarer i Heimdal Granitt og Betong AS (HGB).

Publisert: 23.01.2024

HGB er en lokal aktør i Trondheim med kjernevirksomhet innen naturstein og hageprodukter, særlig av granitt. HGB har også salg av betongvarer, men har ingen egenproduksjon av dette. ØB og HGB har tidligere hatt et samarbeid hvor ØB har produsert betongvarer og holdt et kommisjonslager for HGB i Trondheim, mens HGB har stått for salg og distribusjon av betongvarer i regionen.

HGB opplever at deres posisjon som grossist og mellomledd i betongvaremarkedet i Midt-Norge har endret seg de senere årene, og at de ikke lenger oppnår tilfredsstillende lønnsomhet. ØB ønsker å satse videre på betongvaremarkedet i Trøndelagsregionen, og har derfor valgt å overta HGB sin virksomhet for salg og distribusjon av betongvarer. De ansatte i betongvarevirksomheten i HGB overtas av ØB som en del av transaksjonen.

Betongvare avd Trondheim ved salgslageret på Pir 2. F.v. Jan Ove Bjørset, Stig Falkmo (LMT transport), Håvar Eggen, Bjørn Morten Krogstad og Lisbeth Vågan. MS Kong Harald i bakgrunnen.

Kommentar fra Lars Norekvål, dalig leder i Ølen Betong AS:

- Vi har fram til nå hatt et godt samarbeid med HGB, men ser at det er utfordrende for HGB å drive videre som et mellomledd i dette markedet. Siden vi allerede er etablert med en stor lageravdeling i Trondheim er det naturlig for oss å overta denne virksomheten. Virksomheten vil drives som en egen lager- og salgsavdeling i betongvaredivisjonen i ØB. På slutten av fjoråret kjøpte vi oss også inn som hovedeier i Gjølme Sementvarefabrikk AS som har en fabrikk for betongvareproduksjon på Gjølme i Orkland Kommune i Trøndelag. Med fabrikken på Gjølme og den solide salgsavdelingen i Trondheim som vi nå overtar fra HGB har vi tro på at man i samarbeid med resten av betongvaredivisjonen i ØB kan etablere oss med en solid posisjon i markedet for betongvarer i Trøndelagsregionen.

Kommentar fra Atle Berg, daglig leder i Heimdal Granitt og Betong AS:

- Vi er glade for at Ølen Betong ville overta betongvarevirksomheten vår. De har god kjennskap til betongvarevirksomheten i HGB fra før gjennom det gode samarbeidet vi har hatt siden 2021, og vi har stor tro på at Ølen Betong vil drive virksomheten videre på en god måte. Som en del av Ølen Betong vil virksomheten kunne tilby enda bedre løsninger til kundene i regionen.

For mer informasjon, kontakt:
Lars Norekvål, Daglig leder – Tlf. 930 15 544

Lars Arvid Norekvål

Om Ølen Betong

Ølen Betong er en av landets største betong- og betongvareprodusenter, med hovedkontor i Ølensvåg ca. 5 mil øst for Haugesund (E 134). Ølen Betong ble etablert i 1974. Med snart 50 års erfaring, kan vi stille med høy kvalitet og kompetanse, slik at du som kunde skal bli fornøyd. Vi kan levere betong, elementer og betongvarer til både større og mindre prosjekter.

Ølen Betong er en del av Nordic Concrete Group med 65 blandeverk ogfabrikker i hele Norge.