Ølen Betong - hjem

Ølen Betong satser i Sandeid

Ølen Betong kjøper nå opp hele elementfabrikken i Sandeid, målet er å spisse produksjonen inn mot store og mindre samferdselsprosjekt samt kompakte elementer.

Publisert: 16.09.2022

Swerock ferdigbetongstasjon i Tromsø (foto: Google)
Divisjonsleder for element i Ølen Betong, Geir Arild Søndenå mener det er stort potensiale i elementlevering til samferdselsprosjekt.

– Vi ønsker å spesialisere de ulike element-fabrikkene bedre. Nå vil vi konsentrere oss om produksjon til samferdselsprosjekt og kompakte element til bygg, kaianlegg og anleggsmarkedet generelt her i Sandeid, forteller divisjonsleder for element i Ølen Betong, Geir Arild Søndenå.

Selv overtok han ansvaret i Sandeid 1. august, og er dermed tilbake i lederjobben her igjen. Fersk i faget er Søndenå absolutt ikke, han kan se tilbake på 22 år i bedriften og har allerede ansvaret for firmaet sin elementfabrikk i Sveio. Nå blir det naturlig å se disse fabrikkene under ett og se hva en kan få til med en økt satsing over hele landet, mener han.

– I tillegg til totalt ansvar som leder for fabrikken blir min rolle i dette er å ta ansvaret for å organisere effektiv driften, og ha ansvaret for salget. Med dyktige og fleksible ansatte blir det en spennende tid i årene fremover.

Spisser fabrikkene

Ølen Betong eier 51 prosent i selskapet Hå Element som de siste årene har drivet elementfabrikken i Sandeid. Selv om Ølens-firmaet nå tar over hele fabrikken i Sandeid eier de fremdeles i fabrikkene som Hå Element har på Vigrestad og Varhaug.

– Det er naturlig at fabrikkene på Jæren nå spisser seg mer mot element til element som er ment for bolig – og byggebransjen.

– Jeg har tro på at vi får resultater av å spesialisere fabrikkene mer. Det vil gi oss mer samlet kompetanse og bedre kapasitet på den enkelte fabrikk.

Elementfabrikken i Sandeid har i dag ca. 20 ansatte. Geir Arild Søndenå viser til at de den siste tiden har vært gjennom en prosess for å kunne ruste seg for videre drift.

– Nå fullfører vi oppdragene som allerede lå i ordrebøkene. Det skjer veldig mye spennende rundt oss som er aktuelt å være med å kjempe om, mener han.

Spennende med Rogfast

Rogfast er et prosjekt Ølen Betong ser på med stor interesse nå utover høsten.

– Vi er i tilbudsfasen der og selger oss nå inn til tre entreprenører i nord og tre i sør. Det er et stort prosjekt vi ønsker å sikre oss leveranser til, det blir en veldig spennende høst og vinter for oss.

Søndenå viser også til store og spennende prosjekt på veibygging blant annet i Oslo, Lyngdal, Lillehammer, Trondheim, Nord Norge.

Blant annet skal de levere 91 000 m2 tunnelelementer samt en del tekniske bygg til Implenia Norge som sammen med Stangeland Maskin fikk jobben med å bygge ny firefelts-vei på E39 Lyngdal øst-vest.

– Vi har ca. 70 produksjonssteder over hele landet, så vi er godt rustet for å ta oppdrag hvor det skulle være. Det er også en stor fordel at noen av våre fabrikker ligger til egne kaianlegg eller nær kai for lasting og lossing av produkter. Slik er vi på en enkel måte landsdekkende leverandør, sier Søndenå.