Ølen Betong - hjem

Ølen Betong og Kongsvinger Betong samler sine betongvirksomheter i et felleseid selskap

Ølen Betong Gruppen AS (ØB) og KB Gruppen Kongsvinger AS (KB) vil ha 50 % eierandel hver i det nye eier selskapet som får navnet Nordic Concrete Group AS (NCG).

Publisert: 08.12.2017

Gruppen vil bestå av flere hel- og deleide selskaper.

- Begge selskapene er solide produsenter med lang erfaring og god kjennskap til bransjen. Selskapene som slår seg sammen, er begge eiet av familier med interesse for betong. Vi passer godt sammen og vi har tro på at vi i fellesskap kan bli en enda bedre og attraktiv leverandør for våre kunder, sier daglig leder i Ølen Betong, Svein Atle Berge.

Stor aktør i Sør-Norge

NCG vil ha eierinteresser i 43 betongstasjoner i Norge, herav deleide stasjoner i Betong Øst AS, Sandnes & Jærbetong AS, Ribe Betong AS og Kirkenes Ferdigbetong AS. Ølen Betong sine tre fabrikker for produksjon av tunnel- og byggelement, samt betongvarer, inngår også i gruppen.

KB sin eierandel i Nordic Precast Group og ØB sin fabrikk i Russland er ikke en del av det nye selskapet, og det er heller ikke eiendommene som ligger i Ølen Betong Gruppen.

Det er kun eierskapet som endres med den nye grupperingen. Alle selskaper vil bli drevet videre som selvstendige enheter og bygge videre på gode forhold til kunder og ansatte i sine områder.

Nordic Concrete Group vil bli en stor aktør i betongmarkedet i Norge. Med eiernes kompetanse og sterke finansielle posisjon, ligger alt til rette for at den samlede virksomheten skal styrke sin markedsposisjon og skape god lønnsomhet. Den nye sammenslutningen vil ha mulighet til å ta på seg flere og større oppdrag over hele landet.

Sammenslutningen er betinget av blant annet Konkurransetilsynet sin godkjennelse og forventes gjennomført senest innen 1. kvartal 2018.