Ølen Betong - hjem

Ølen Betong har signert tunell-avtale i Geiranger

Ølen Betong skal levere betong til bygging av en ny skredsikrings-tunell mellom Korsmyra i Stranda kommune og Indreeide i Fjord kommune. Jobben er stipulert til 26 000 kubikk og varer i 24 måneder.

Publisert: 11.12.2020

- Denne jobben er stor og betyr mye, den vil gi arbeid til 8 - 10 medarbeidere i perioden fremover, forteller prosjektleder i divisjon ferdigbetong, Stian Berge.

Det er fylkeskommunen som har vedtatt bygging av en 4,8 kilometer lang fjelltunnel i Geiranger. Tunellen vil sikre 13 skredpunkt på strekningen mellom Korsmyra i Stranda kommune og Indreeide i Fjord kommune. Den vil føre til en sikrere vintervei mellom Eidsdal og Geiranger. Det er Kruse Smith og Volda Maskin som er ansvarlige for byggingen.

Det mobile blandeverket er allerede på plass, og Ølen Betong har ansatt flere blandeoperatører med tanke på dette prosjektet. Målet er å starte opp arbeidet nå før jul.

- Dette er til vanlig en krevende vinterplass, dersom det blir mye snø kan det bli en utfordring, men så langt er jo denne vinteren snøfattig, sier Stian Berge.

Fordel med mobilt

Avdelingsleder for tunell-arbeid i Kruse Smith, Dreng Ånundsson Viki mener det er en stor fordel at tunell-prosjektet i Geiranger blir servet fra et mobilt blandeverk.

- Det sikrer forutsigbar levering av betong til et prosjekt som både varer over flere år og som krever stor mengde betong. Det er viktig for å sikre kontinuerlig framdrift i prosjektet, mener han og viser til at mobilt blandeverk på plassen også gir mindre trafikk med betongbiler.

- Noe som igjen fører til en positiv miljøeffekt og mer trygghet langs veiene. Dette prosjektet er etterlengtet i lokalsamfunnet i Geiranger for å sikre en bedre vintervei. Det var godt politisk oppmøte her da vi fyrte i gang den første salva tidligere, sier Dreng Ånundsson Viki.

Ølen Betong har rigget seg for å konkurrere om jobber som krever bruk av mobile blandeverk.

- Mobile blandeverk gir oss en unik sjanse til å konkurrere om jobber som ligg langt fra våre faste blandeverk, sier Stian Berge.

Anders Molland er divisjonsleder for ferdigbetong og mener også Ølen Betong er godt rigget for å satse på mobile blandeverk.

- Vi kan rigge oss raskt for jobber uansett hvor det er, disse jobbene sikrer oss volum samt at det gir oss en god mulighet til å yte god service der hvor våre kunder har sine prosjekter. Dette er vi gode på, mener Anders Molland.

- En av de store fordelene ved mobile blandeverk er at vi setter opp en løsning som passer perfekt for kunden, samt kan serve de eksklusivt og alltid være berett for å ivareta deres behov. I tillegg er vår bilpark og vårt logistikkapparat internt i egen organisasjon noe som virkelig bidrar til at våre prosjekter kan gå på skinner, vi kan hive oss rundt og løse kapasitetsbehov veldig raskt på grunn av det det apparatet vi har tilgjengelig