Ølen Betong - hjem

Miljøvennlige betongelement til tunneler

Ølen Betong har nå utviklet betongelementer til samferdselstunneler med betydelig redusert CO2 avtrykk til reduserte kostnader pr. kvadratmeter og forventet doblet levetid.

Publisert: 12.02.2021

Ølen Betong sin fabrikk i Sveio

Tidlig i 2020 startet Ølen Betong AS i samarbeid med Hæhre Entreprenør AS og konsulentfirma Aas-Jakobsen AS et samarbeid med fokus på å redusere CO2 avtrykket fra produksjonen av betongelementer til samferdselstunneler.

Resultatet er meget oppsiktsvekkende. Gjennom utvikling av betongresept, produksjon og logistikk fram til leveranse i tunnel, er CO2 avtrykket redusert med ca. 25%. I tillegg har også utviklingen resultert i opp mot 15% reduserte kostnader pr. kvadratmeter samt doblet levetid. Både CO2 avtrykk og kostnader knyttet til betongelementene kan nå avskrives på 100 års levetid mot tidligere 50 år. Elementene kan også lett rengjøres med miljøvennlige vaskemidler.

Daglig leder Lars Norekvål og divisjonsleder Geir Arild Søndenå er veldig fornøyd med det gode samarbeidet selskapet har hatt med Hæhre Entreprenør og Aas-Jakobsen i denne prosessen. Ølen Betong mener at leverandørindustrien har mye å bidra med i utvikling og optimalisering av produkter og løsninger til samferdselsprosjekter.

– Med myndighetene sin satsing på karbonfangst og -lagring (CCS) i samarbeid med bl.a. Norcem, så vil det være mulig med en ytterligere reduksjon i CO2 utslipp på inntil 50%, sier Norekvål.

- Ved bruk av vegg- og takelementer i betong til sikring av samferdselstunneler får trafikantene en trafikksikker, trygg og god kjøreopplevelse. Behov for vedlikehold blir redusert og dermed større åpentid for trafikk, sier Søndenå.

I februar/mars monterer Hæhre Entreprenør den nye typen elementer i tunnel på E39 Mandal øst – Mandal by.

- Hæhre Entreprenør ønsker å bidra til reduserte klimagassutslipp. Når resultatene samtidig gir en kostnadsbesparelse, er vi godt fornøyd. Veggelementene som skal monteres i Sandnesheia tunnel i Mandal vil legge føringer for nye prosjekt i årene som kommer, sier prosjektleder Jan Lima i Hæhre Entreprenør.

For mer informasjon, kontakt:

Geir Arild Søndenå, divisjonsleder samferdselselement Ølen Betong AS - Tlf. 909 41 723

Lars Norekvål, daglig leder Ølen Betong AS – Tlf. 930 15 544

Om Ølen Betong

Geir Arild Søndenå

Lars Norekvål

- Ølen Betong er en av landets største betong- og betongvareprodusenter, med hovedkontor i Ølen ca. 5 mil øst for Haugesund (E 134). Bedriften ble etablert i 1974. Med lang erfaring kan vi stille med høy kvalitet og kompetanse, slik at våre kunder skal bli fornøyde, sier daglig leder Lars Arvid Norekvål.

- Vi kan levere betong, elementer og betongvarer til større og mindre prosjekter i hele Norge.

Ølen Betong ble i 2017 en del av Nordic Concrete Group som har 60 blandeverk og fabrikker i alle deler av Norge. Her inngår flere mobile blandeverk for ferdigbetong og en transportkapasitet på 450 kjøretøyer. Samlet omsetning i gruppen er på over 3 mrd. kroner.