Ølen Betong - hjem

Norsk Betongforenings jubileumsmagasin

Publisert: 10.01.2015

Norsk Betongforening markerte sitt 60 års jubileum i 2014 og gav i den forbindelse ut 100 sider betonghistorie fra hele landet.

Samtidig som Ølen Betong feiret sine 40 år, markerte Norsk Betongforening 60 år som landets interesseorganisasjon for betongbransjen med utgivelsen av jubileumsmagasinet Norsk Betongforening 60 år.

Over 100 sider har Norsk Betongforening omtalt noen av landets mest markante betongprosjekter og går også i dybden på betongens betydning i bygg- og anlegg. Magasinet er bilderikt og artiklene dekker et bredt spekter av både ferdigstilte og pågående prosjekter i Norge der betong spiller en sentral rolle.