Ølen Betong - hjem

Norges største rør for vann og avløp

Norges største rør for vann og avløp med innstøpt gummipakning er nå under testing hos Ølen Betong. De nye ig-falsrørene produseres for å ta unna enda større vannmengder både i kommunal- og veianlegg.

Publisert: 26.03.2015

De første eksemplarene av den nye typen rør, er nå produserte hos Ølen Betong. De såkalte ig-falsrørene skal brukes til fordrøyningsmagasin, som lagrer vann under jorden for å ta unna overflatevann ved veier og kommunale anlegg. Til nå har de største ig-falsrørene kunnet romme 4,7 kubikk vann. Den nye generasjonen rør holder så mye som 6,7 kubikk.

- Med stadig større nedbørsmengder vokser behovet for større rør som kan ta unna overflatevann og unngå oversvømmelse. Disse rørene legges under bakken og kanaliserer vannet til vannmagasiner, forteller Knut Magne Østenstad, salgsleder for betongvare hos Ølen Betong.

De nye rørene er landets største av sitt slag med innstøpt pakning. Rørene har 25 cm tykke vegger, har en diameter på 2,4 meter innvendig, er 1,5 m lange og veier åtte tonn. Produksjonen av rørene startet i begynnelsen av mars. Om en måneds tid skal de testes for styrke.

- Vi skal presse dem for å undersøke hvor stor overdekning de tåler, det vil si hvor mange meter under bakken de kan legges, forklarer Østenstad.

Og første bestilling er allerede inne hos Ølen Betong. Den første leveransen av rørene går til et veganlegg på Stord der det trengs totalt 150 rør av denne typen.