Ølen Betong - hjem

Nærmer seg halvveis

20. mars kunne Ølen Betong kvittere med 1000 ferdigproduserte pælehodefundamenter til Yamal LNG. Nå går det raskt unna mot Pile Cap nummer 2000 i fabrikken i Murmansk.

Publisert: 06.07.2015

Av Kari Aakra

Det var stor festivitas da Pile Cap nummer 1000 var ferdig. Nå nærmer det seg ny markering for nummer 2000.

Samtidig som milepælen ble feiret i mars, kunne avdelingen også markere en vellykket produksjonstartstart av nye typer Pile Caps (pælehodefundamenter), både større og tyngre enn tidligere laget ved fabrikken.

- Det har vært mange forberedelser for klargjøring av de nye fundamentene, og torsdag 12. mars hadde vi den første produksjonen av den største Pile Capen, som veier 55 tonn. Fra påske har vi produsert fem av disse hver dag, seks dager i uken. Vi skal levere over 500 av denne typen, sier generaldirektør ved Ølen Betong i Murmansk, Atle Berge.

Fem tonn armering

Siden høsten 2014 har Ølen Betong produsert Pile Caps til Yamal LNGs gassutbygging i Sabetta, Sibir. Den første ordren var på vel 3000 fundamenter på 30 og 35 tonn. Yamal utvidet så ordren sin og bestilte nye typer fundamenter, det største på hele 55 tonn. Bare av denne typen skal det produseres mer enn 500.

Seks dager i uken går det unna med Pile Caps-produksjon og det støpes nå over 200 kubikkmeter betong for disse hver dag. Til den største går det med ca. fem tonn armering, 21 kubikkmeter betong og 600 kilo med innstøpningsbolter.

- Armering monteres sammen i løpet av en dag, i løpet av natten blir ferdig armering flyttet over til støpelinjen og former blir installert. Morgenen etter starter støping, og sent på kvelden avformes elementene og står for videre herding. Neste dag blir de behandlet og på slutten av dagen malt med tre lag spesiell maling. Litt før midnatt, etter ca. 36 timer etter støping, har de oppnådd tilstrekkelig styrke og blir transport ut på lager. Videre levering til Sabetta havn i Sibir skjer så med to skip som går i kontinuerlig transport mellom Murmansk og Sabetta, forteller produksjonsleder Ivan Makhortov.

Større fabrikk

Ølen Betong Murmansk har i dag mellom 110-120 personer engasjert i prosjektet. Det var ved utgangen av juni lastet åtte båtlaster til Sabetta, ca 1.300 stk. Ved utgangen av juni var det produsert ca. 1750 Pile Caps.

- Fundamentene er allerede montert og ellers under montasje i Sabetta. Så nå er vi rundt halvveis.Produksjonshallen er utvidet med nye 30 meter, og er nå totalt 120 meter og ca. 3000 kvadratmeter totalt. Den stod klar tidlig i mars. Også tomten er utvidet ytterligere med ca 15 -20 mål, et arbeid som vi har gjort med egne maskiner og ansatte, forteller Berge.