Ølen Betong - hjem

Nær 35 års historie får sin ende

Etter et par år uten aktivitet ved Ølen Betongs blandestasjon på Susort settes det endelig punktum for anlegget. Snart skal hele anlegget være borte fra Susort.

Publisert: 03.08.2015

Ølen Betong sin logo på det gamle blandeverket på Susort
Midt på 80-tallet overtok Ølen Betong alle aksjene i Kårstø Betong. I løpet av en 30-årsperiode har Ølen Betong levert så og si all betong til utbyggene på Kårstø - 600 000 kubikkmeter. Foto: Torleif Heggebø

Av Torleif Heggebø

- Anlegget vårt på Susort har stått ubrukt etter at vi kom i gang på Gismarvik. Det er mange som har gode minner fra dette anlegget, og som sikkert synes det er litt vemodig når det nå skrapes. Det har vært sentralt for utviklingen og veksten i Ølen Betong, forteller daglig leder Svein Atle Berge.

Starten på et eventyr

Sverre Susort (t.v.) er grunneier og var medeier i Kårstø Betong fra starten i 1981. Han fikk æren av å levere den første betongblandingen til Kårstø-utbyggingen fra anlegget på Susort. Trygve Vormestrand begynte som sjåfør ved anlegget i 1984 før han ble betongblander i 1986. Han arbeidet ved anlegget i 7-8 år. Alf Birkenes (t.h.) var den siste blandeoperatøren ved anlegget på Susort. Han fikk med seg årene fra 1996 til han fl yttet over til de nye anleggene på Gismarvik i 2013. Foto: Torleif Heggebø

En lørdag for snart 35 år siden, før Kårstøutbyggingen og fergesambandet over Boknafjorden, fikk et par blad Susort besøk av Norvald Matre fra Sandfrakt. På radioen hadde Matre hørt at Kårstø var valgt som ilandføringssted for gassen fra Statfjord og Gullfaks. Av erfaring visste han at store industriutbygginger trengte store mengder ferdigbetong.

- Det var meg og far min, Gustav, Norvald Matre besøkte. Far var bygg- og betongarbeider hos Sagbakken Bruk, og var interessert. Jeg var knapt 20 år, bilmekaniker, og hadde ikke peiling, sier Sverre Susort i Ølen Betongs jubileumsbok.

Dette ble starten på et aldri så lite eventyr. Matre fikk med seg de partnerne han ønsket, og høsten 1981 ble Kårstø Betong etablert med Sagbakken Bruk, Sandfrakt, Sverre Susort og Ølen Betong som aksjeeiere.

Innpass hos de store

Neste steg var å skaffe et betongblandeverk som tålte produksjon året rundt, sommer som vinter. Og så måtte man jo få innpass hos de store entreprenørene som skulle stå for Kårstø-utbyggingen. Begge deler gikk i boks. Kårstø Betong var en novise for de store, nasjonale entreprenørene, men de klarte å komme seg inn i varmen.

- Det er krydder at vi leverte all ferdigbetongen til Kårstø-utbyggingen. Det at vi fikk det til, at vi var til å stole på, gav oss referanser, og derfor var Kårstø et kvantesprang opp i betongdivisjonen for Ølen Betong, uttalte Atle Berge.

Midt på 80-tallet overtok Ølen Betong alle aksjene i Kårstø Betong. I løpet av en 30-årsperiode har Ølen Betong levert så og si all betong til utbyggene på Kårstø - 600 000 kubikkmeter. Kårstø og blandestasjonen på Susort ble døråpneren til prosjekter over hele landet for Ølen Betong.

I disse dager er anlegget på Susort kun en saga blott.

- Anleggene ble tidligere i sommer ribbet for utstyr som fremdeles er verdt å ta vare på. Den jobben tok to av mekanikerne våre, Geir Magne Espevoll og Alexander Haraldsen seg av. Deretter ble en del av murene og noe byggkonstruksjon rundt anlegget revet og destruert før Norscrap Karmøy klipper ned og deler opp hele anlegget, forteller teknisk leder i Ølen Betong, Alf Inge Dagsland.

Fra blandestasjon til armering

Dagsland er selv en av flere med lang historie som sjåfør og blander fra anlegget på Susort. Nå leder han rivingen av 80-90 tonn stål og trevirke som skal bort for å gjøre området tilgjengelig for grunneier Sverre Susort og hans planer for framtidig utnytting av den tre mål store tomten.

- Norscrap Karmøy klipper opp stålet og pakker det på containere, som hver rommer 22 kubikkmeter metallavfall, totalt 13-14 tonn. Containerne transporteres landeveien til firmaets anlegg på Karmøy, for å bli lastet på skip som skal transportere metallet til et smelteverk, forteller Dagsland.

- Norscrap kjøper metalskrapet av oss og selger det videre til smelteverkene. Der smeltes det om, og kanskje kommer det tilbake til oss som armering en gang i framtiden.