Ølen Betong - hjem

Mot full produksjon i Lavna

Etter seks år i Murmansk kan endelig Ølen Betong øyne full produksjon i eget sandtak. Med reservene i Lavna kan den russiske avdelingen nå produsere opp mot 500 000 tonn årlig.

Publisert: 14.01.2015

I løpet av 2014 kom det siste av maskiner og utstyr kommet på plass i sandtaket i Lavna som ligger ca 20 minutter fra Ølen Betongs anlegg i Murmansk. Ved årets slutt hadde Ølen Betong produsert nærmere 100 000 tonn. Og i 2015 vil avdelingen produsere det dobbelte, sier administrerende direktør ved Ølen Betong i Murmansk, Atle Berge.

- Helt siden etableringen i Murmansk har vi hatt en målsetning om å kunne produsere tilslag for egen betongproduksjon og for å kunne dekke andre behov. I 2013 kom vi et godt stykke i vei, men først i 2014 fikk vi på plass et komplett anlegg slik vi hele tiden har ønsket å få det til, forteller Berge.

Lang prosess

Ølen Betong sikret seg sandtaket i Lavna i 2008 da russiske myndigheter auksjonerte bort lisensen. På grunn av flere runder med formaliteter og planlegging har det vært en etterlengtet milepæl å kunne produsere for fullt.

- I 2012 kunne vi formelt sett starte produksjonen, men det tok ytterligere et par år til før vi fikk til det opplegget vi hele tiden hadde planlagt. I fjor kom det meste av aktuelt sikte- og knuseutstyr på plass, og i oktober 2014 kom de siste maskinene. Totalt er det investert nærmere 30 millioner kroner i sandtaket i Lavna, inkludert selve lisensen, forteller Berge.

Maskinparken i Lavna omfatter nå en grovsiktemaskin, to store hjullastere, to 40 tonns gravemaskiner, og en 100 tonns automatisk bilbro-vekt.

Per i dag er det fire medarbeidere som jobber fast i Lavna, og til neste år vil avdelingen trolig øke opp med en eller to nye medarbeidere i sandtaket.

- Det er en viktig del av driften her i Murmansk å kunne produsere tilslag og andre masser vi har behov for selv. Vi kan da utvikle de produkttyper og kvaliteter vi ønsker, og når vi nå endelig har et komplett opplegg vil det være med på å sikre den totale investeringen her oppe. Vi ser frem til kommende år med økede volumer, sier Berge.

En avgjørende faktor

Og med en reserve på ca 20 millioner tonn, vil sandtaket i Lavna gjøre betongproduksjonen i Murmansk mer enn selvforsynt.

- Fra og med 2015 vil vi også tilby ulike sand- og pukk produkter i det lokale markedet. Vi ser for oss å kunne selge nærmere 50 prosent til eksterne kunder og noen kunder er allerede kommet til. Med det effektive opplegget vi nå har, i tillegg til gode produkter, rask opplasting, og automatisk korrekt veieseddel, tror jeg virkelig at vårt tilbud vil bli veldig attraktivt for mange nye kunder, sier Berge.

Det er også skissert flere større prosjekter fremover: ny havneutbygging, og flere store olje- og gassprosjekter med betydelige tilslags- og betongvolum. Å ha tilgang til eget tilslag er avgjørende for å lykkes mot store prosjekter som dette, påpeker Berge.

- Det å drive sandtak etter norsk standard og Ølen Betong-modell vil også være viktig i det generelle markedet, avslutter Atle Berge.