Ølen Betong - hjem

Miljøregnskap inn i kundeportalen

Kundeportalen til Ølen Betong har gitt kundene god prosjektoversikt siden oppstarten i 2014. Nå utvides portalen med miljøregnskap.

Publisert: 07.12.2021


Solfrid Vevatne er teknolog i Ølen Betong og gleder seg over at kundeportalen nå også tar høyde for miljøregnskap i prosjektene.

– Her får en som kunde innsyn i CO2-regnskap på all betong som vi produserer, og kundeportalen gjør det enkelt å hele tiden følge med på CO2-utslippet som de mottar på sine prosjekt. Da blir det også lett for oss å dokumentere det gjennom portalen slik at kunden får en oversikt over CO2-forbruket per kubikk.

Teknolog Roar Vigre er enig i at kundeportalen har tatt et stort steg inn i det grønne skiftet.

– Nå får vi dokumentert karboninnholdet i betongen mot alle reseptene vi har i selskapet. Det gir god oversikt, og fører til at revisjon av prosjektene også blir mer effektivt, mener han.

I oppstarten i 2014 var målet at kundeportalen skulle gi kundene nyttig og oppdatert informasjon om alt fra følgeseddelen som sjåføren har med seg ut på byggeplassen, til oversikt over bestilt volum og kvalitet knyttet opp til spesielle prosjekter.

– Meningen er at en her kan splitte opp informasjon i kostnader, hva som er fakturert, ventetider eller hva som er tilsatt i betongen av tilsetningsstoff, for å nevne noe, sier teknolog Roar Vigre.

– For oss er det viktig at vi gir tilgang til mest mulig informasjon, slik at kundene har god budsjettstyring og kontroll over fremdriften i prosjektet, mener han og peker på at det også er kundene sine tilbakemeldinger til programmet som gir utvikling og viser hva område en kan bli bedre på.

Roar løfter frem IT-avdelingen i Ølen Betong, med Eiolf Berge i spissen.

– Uten den kompetansen hadde vi aldri klart å kunne tilby et så godt og gjennomarbeidet system. Jeg tror ikke vi finner en annen betongprodusent med et så godt kontroll-organ ut til kundene. Dette er en innovativ kundeportal som er nyttig i alle prosjekt.

– Vi må være foroverlente med tanke på den digitale fremtiden, det gjenspeiler seg gjennom alle prosjekter vi har.

Roar mener innsyn og informasjonsdeling gir tillit ute hos kundene, selv om det også kan komme frem avvik på denne måten.

– Så lenge vi er troverdige og åpne tror jeg dette er en god måte å gjøre det på. Men det setter krav til vår avviksbehandling. Vi bør ikke være redde for å vise at vi også kan gjøre feil, så lenge vi har god kontroll på hvordan vi ordner opp.