Leverer betongen til en av Norges største storstøp

Når togene suser gjennom den nye Ulrikentunnelen i 2020, er det opppå 18.000 kubikkmeter betong fra Ølen Betong. Storstøpen er Norges største landbaserte dekkestøp noensinne.

Publisert: 02.01.2018

Når togene suser gjennom den nye Ulrikentunnelen i 2020, er det oppå vel 16.000 kubikkmeter betong fra Ølen Betong. Storstøpen er Norges største landbaserte dekkestøp noensinne.

Hver time gjennom hele døgnet leveres 25 kubikkmeter betong til støpefronten. Alle foto: Marius Stanescu, Ølen Betong

Av Ellen Marie Hagevik, Medvind24.no (oppdatert 12. januar 2018)

Sju kilometer av Ulrikentunnelen er nå dekket av en 40-50 cm tjukk betongplate. Dette utgjør en overflate på ca. 40.000 kvadratmeter totalt. Selve støpingen er det Velde Olsen Gulv som har gjort i en underentreprise for hovedentreprenør JV Skanska Strabag. 

Produksjonen av betongen og levering til tunnelen har gått fra Ølen Betong sine anlegg på Laksevåg og i Fana. Det ligger to-tre uker med planlegging bak den gigantiske jobben. Målet var å bli ferdig i uke 51, men det ble ikke helt nådd. Ølen Betong Bergen er likevel godt fornøyd med ha levert 12.065 kubikkmeter før de tok velfortjent juleferie fredag før jul. 

Resten ble levert døgnkontinurelig fra klokken 20.00 tirsdag 2. januar til siste lass kjørte ut fra anlegget i Fana klokken 14.17 torsdag. Totalen endte på 16.150 kubikkmeter. 

 - På slutten brukte vi også en del småbiler i tillegg til semiene, så vi endte på rundt 1600 lass totalt, sier Knut Ståle Lyngstad, avdelingsleder ferdigbetong i Bergen. 

Gigantjobben gjøres av 21 ansatte 

Man skulle tro at en så stor jobb krever veldig mye folk, men den gjøres med 21 ansatte fordelt på dag- og nattskift. Inkludert Knut Ståle Lyngstad, avdelingsleder ferdigbetong i Bergen. 

- God planlegging er nøkkelen. Vi har fem semier med to sjåfører på hver bil, to blandeoperatører på hvert skift, tre hjullastersjåfører, en teknologileder og to laboranter. To blandeoperatører er hyret inn, men ellers det det våre faste folk som er på prosjektet, sier Lyngstad. 

Disse 21 sørger for at det hver time gjennom hele døgnet leveres 25 kubikkmeter betong til støpefronten. Og for å sette totalleveransen i litt perspektiv: 

Det har gått med 36.000 tonn sand og singel, tilsvarende 1800 lastebillass, og 6.500 tonn sement, tilsvarende 200 semilass. Hver uke kommer det fire båtlaster med tilslag. For å ha plass til alt som trengs for å produsere så store mengder betong, er tilslagsbingene på blandeanleggene bygget ut.


Måtte rygge halve veien i tunnelen 

- Logistikken er den største utfordringen. Å få levert nok betong raskt nok inn i den sju kilometer lange tunnelen der betongbilene må ut igjen samme veien de kom inn. Siden det ikke er plass til å møtes eller snu ved støpefronten, må bilene rygge store deler av strekningen, sier Torbjørn Tveit Bakketun, prosjektleder for JV Skanska Strabag. 

Bilene kjører inn fra en tilførselstunnel på Fløen-siden av tunnelen. 

- Inne i selve Ulrikentunnelen er det to kilometer mellom snuplassene, og semiene må rygge siste strekket fram til støpefronten. Bilene har rygget rundt 1600 kilometer i løpet av oppdraget, sier Lyngstad.

Jobben er så spektakulær at sjåfører rundt om i hele landet følger med. Det er derfor opprettet en graf på Ølen Betongs infoskjermer og intranett som oppdateres, om ikke minutt for minutt, så dag for dag, på hvordan prosjektet ligger an. Her kan også kunder av Ølen Betong logge seg inn via partnerportalen. 

Slår sin egen norgesrekord 

Der det ikke er lagt på betong, viser skjæringene i fjellet hvilke enorme krefter som en gang har vært i sving.

Prosjektleder Tveit Bakketun godt fornøyd med framgangen i storstøpen. 

- Det har vært flere utfordringer både ved oppstart og underveis. Men jeg synes Ølen Betong, Velde Olsen og JV Skanska Strabag sine involverte har jobbet veldig godt i lag. Alle har vært løsningsorienterte og har sammen levert en produkstakt som er bedre enn forventet så langt. 

- Jeg har gjort research på tidligere storstøper i Norge. Den største jeg har klart å finne er på 5.600 kubikkmeter, så jeg er ganske sikker på at Ulrikentunnelen er Norges største dekkestøp hittil, sier Lyngstad, som takker alle de ansatte i Bergen for innsatsen og ønsker god jul. 

Skanska var også hovedentreprenør på den forrige rekorden. Lørdag 14. januar i år ble siste lasset med betong levert til Rosten kraftverk nord i Gudbrandsdalen. Totalt ble det levert 5.632 kubikkmeter, eller rett i underkant av 1000 lastebillass. 

Ølen Betong har før storstøpen levert 25.000 kubikkmeter betong til tunnelprosjektet. I tillegg er det levert 3.835 fundamenter til skinnegangen til tunnelboremaskinen Ulrikke. Betongen som støpes nå, legges oppå disse fundamentene. 

Kort om den nye Ulrikentunnelen 

Totalkostnaden var beregnet til 3,9 milliarder kroner, men har økt til 6,9 milliarder kroner. Den nye parallelle tunnelen er drevet fra fra Arna-siden av Ulriken. De første 800 meterne av den 7,7 kilometer lange tunnelen er sprengt på tradisjonelt vis. Årsaken til dette er at tunnelen skal romme ekstra spor til togpassering. 

De resterende 6,9 kilometerne av den nye tunnelen er boret med tunnelboremaskin. I tillegg er det sprengt to diagonaltunneler mellom gammel og ny tunnel slik at togene skal kunne krysse mellom tunnelene. Hver av disse er 150 meter lange. 

Det er sprengt 16 mindre tverrforbindelser mellom tunnelene til rømningsveier og tekniske installasjoner. Ved å forlenge kryssingssporet i Arna inn i den nye tunnelen, blir det mulig å krysse med lange godstog og fjerntog. 

På strekningen fra Bergen stasjon til Fløen skal det bygges dobbeltspor. Etter innredning med spor, elektroarbeid og signalanlegg, er den nye tunnelen klar til å åpnes for trafikk i 2020. Når den nye tunnelen åpner, stenges den gamle i ca. 1 år for rehabilitering. Dobbeltsporet med de to parallelle tunnelene åpner når alle øvrige arbeider er ferdige i 2022. 

Kilde: Bane NOR

Available jobs

Arkiv

2021

2020

Flere saker:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021