Ølen Betong - hjem

Leverer betong til sykkelsti i verdensklasse

I 2022 vil en av verdens lengste sykkeltunneler stå ferdig. Ølen Betong er i full gang med leveransene til prosjektet i Bergen.

Publisert: 11.06.2019

Sykkeltunnelen blir en av verdens lengste og mer enn fem kilometer lang. Foto: Marius Stanescu

- Dette prosjektet omfatter egentlig to parallelle tunneler som skal gå gjennom Løvstakken, mellom Mindemyren og Fyllingsdalen. Bybanen skal gå i den ene tunellen, mens den andre skal brukes som gang- og sykkeltunnel, forteller avdelingsleder for ferdigbetong hos Ølen betong i Bergen, Knut Ståle Lyngstad.

Totalt vil det gå med 50 000 kubikk sprøyte- og konstruksjonsbetong til prosjektet. Betongen skal produseres hos blanderverket ved Fana, med suppleringer fra blandeverket på Laksevåg. Ølen Betong har akkurat ferdigstilt leveransene til Rv.13 Ryfast E02 Solbakktunnelen (2013-2018) Sykkeltunnelen vil korte reiseavstanden fra Fyllingsdalen til Bergen sentrum med mer enn fem kilometer, og reisetiden blir kortet ned med ca. 20 minutt, skriver Hordaland Fylkeskommune på sine nettsider. Den nye sykkeltunnelen vil også fungere som en rømningstunnel for Bybanen.

Det er Marti Tunnelbau AG som er entreprenør på prosjektet, og Ølen Betongs leveranse omfatter sprøyte -og konstruksjonsbetong til to tunneler på 2900 meter gjennom Løvstakken, mellom Mindemyren og Fyllingsdalen.

- Etter gjennomslaget vil utrustningen ta til i desember 2020. I tillegg skal vi levere til noen fjellhaller på Fylligsdalsiden for depot for bybanevognene.