Ølen Betong - hjem

Lanserer DØNN-betong

Ølen Betong ønsker å gjøre det enklere for kunder å velge riktig produkt til sitt prosjekt. Nå lanserer de DØNN-konseptet som skal styrke kompetansen både internt i bedriften og i bransjen.

Publisert: 15.09.2020

Anders Molland ønsker å styrke kompetansen hos kunden på hvilken betong som passer de ulike prosjektene. Foto: Maria Djuve Vågen 

Varemerket DØNN ble opprinnelig utviklet i 2007 og er siden den gang blitt videreutviklet av Betong Øst, som er en del av samme konsern som Ølen Betong, Nordic Concrete Group.

DØNN-serien 

DØNN Solid: 

Standardproduktet som brukes i konstruksjoner med tradisjonell armering til fundamenter, gulv, vegger eller etasjeskillere.

DØNN Armert

Ferdigarmert betong designet for mindre gulv til garasje og bolig med feltstørrelser inntil 8 x 8 meter

DØNN Fugefri

Tillater støp av store gulvareal uten bruk av dyblede kontraksjonsfuger eller andre typer rissanvisere. Følger Mapei sitt mapecrete-system.

DØNN Landbruk

Tilfredsstiller kravene til bestandig betong i konstruksjoner som er utsatt for husdyrgjødsel og avføring fra husdyr.

DØNN SKB

Selvkomprimerende betong som ved riktig utstøpningsteknikk og utstyr fyller de fleste støpeformer fullstendig uten vibrering.

DØNN Lavkarbon

En miljøvennlig betong med lavere CO2-avtrykk enn ordinær betong og øvrige produkter i DØNN-serien, og som synes godt i miljøregnskapet.


- Moderne forskning og teknologi har de siste tiårene gitt betongen unike egenskaper, og her har Ølen Betong stått i første rekke. Produkter og løsninger må hele tiden tilpasses nye krav og kundebehov, mener Anders Molland, Divisjonsleder Ferdigbetong, i Ølen Betong.

- Hensikten er å forenkle hverdagen både for kundene og Ølen Betong som leverandør. Istedenfor å kalle betongen eksempelvis B30 eller B35, blir det nå lettere å velge riktig betong ut fra funksjonen den har og hva kunden skal bruke den til. Noe som igjen gir kunden trygghet for at de velger riktig, sier Molland.

Gode råd

- Er du for eksempel gårdbruker og skal bygge ny driftsbygning trenger du råd om hvilken betong som blant annet vil tåle den kjemiske belastningen den blir påført gjennom driften. Mange kunder, både private og entreprenører har stort behov for gode og tydelige råd slik at man kan sikre rett produkt til rett formål, sier Molland og peker på DØNN Landbruk som et godt alternativ for bonden.

- Det finnes utallige resepter på betong, og betong er så mye mer enn vann, tilslag og sement, det er vitenskap, og vi har svært dyktige teknologer som hele tiden arbeider for å optimalisere og utvikle vårt produkt, slår Molland fast.

DØNN Solid er et standardprodukt som brukes i konstruksjoner med tradisjonell armering, til fundamenter, gulv, vegger eller etasje-skillere. Målet er å kunne gi gode og kvalifiserte råd om hvilke betongtyper som vil passe og hvilke krav som ligger til grunn for prosjektene. NCG-konsernet har eierinteresser i over 50 betongstasjoner i Norge og er med det den største betongprodusenten i landet. Virksomheten er landsomfattende og strekker seg fra Kristiansand i sør, via Kongsvinger i øst og Askøy i vest, til Kirkenes i nord.

Betong i undervisning

Ølen Betong har også planer om en egen DØNN-skole, der en legger opp til kompetanseheving og opplæring både internt og eksternt. I lanseringen av DØNN er det også planlagt en kick-off der de ansatte skal få mer kunnskap og innføring om produktene, og kunne lære videre.

- Skolen er vårt bidrag til å øke kompetansen i bransjen. Dette er nettverksbygging, her kan vi samles og lære mer om betong som produkt og byggemateriale. Vi er også interessert i å belyse hvilke utfordringer entreprenørene har tilknyttet betong som produkt, målet er at vi skal utvikle oss faglig. Kompetansedeling er viktig for å bli bedre, mener Molland.

- Materiellet til DØNN-skolen er klart og stadig under utvikling, men korona-tiden påvirker også oss, intensjonen var å starte opp i høst eller vinter, nå må vi vente til vi kan få til fysiske samlinger, denne undervisningen bør helst ikke være digital, vi ønsker å ha fysiske samlinger både med prosjekterende part og de som utfører.