Ølen Betong - hjem

Konsekvenser av koronaviruset

Informasjon om potensielle konsekvenser av koronaviruset for vår virksomhet

Publisert: 16.03.2020

Spredningen av koronaviruset innebærer en risiko for oppfylling av forretningsforpliktelser for hele næringen. Vi informerer herved våre kunder om at problemene og konsekvensene som følger i kjølvannet av det pågående COVID-19 utbruddet kan medføre at våre forretnings-anliggender blir forhindret eller forsinket, og at en Force Majeure-situasjon dermed kan oppstå. Ølen Betong har handlet og iverksatte tidlig retningslinjer for å forebygge at viruset spredte seg innen selskapet.

De felles retningslinjene innebærer blant annet:

 • Ingen forretningsreiser til utlandet, samt unngå bruk av kollektiv transport.
 • Personer som nylig har besøkt risikoområder, som har vært i kontakt med personer som har besøkt risikoområder, eller som følger seg syke, bes bli hjemme fra jobb.
 • Møterestriksjoner
 • Ansatte bes om å jobbe hjemmefra, hvis mulig
 • Være nøye med personlig hygiene, unngå håndhilsning osv.
 • Forsterkede vaske- og rengjøringsrutiner i våre lokaler
 • Vi ønsker ikke kunder inn på fabrikkene i denne situasjonen, unntatt transportører som skal laste varer, etter avtale.
 • Hentekunder må ta kontakt med blandeverket / lageret på telefon i forkant.

Vi kjenner pr. i dag ikke til omstendigheter der COVID-19 har forhindret eller forsinket vår produksjonseller leveringsevne. Dette kan imidlertid endre seg raskt, avhengig av utviklingen og konsekvensene av COVID-19, og de forebyggende tiltakene som nasjonale og lokale myndigheter over hele verden, iverksetter.

Ølen Betong følger situasjonen nøye, og vi vil holde våre kunder orienterte om enhver endring av betydning mhp. COVID-19 som kan påvirke leveransesituasjonen. Videre har vi iverksatt og vil fortsette gjennomføringen av egnede tiltak med henblikk på å minimere eventuelle effekter av COVID- 19-utbruddet.

Ølen Betong ønsker å minimere kontakten mellom deres ansatte og sjåførene ved leveranse på byggeplass, og ber om at signatur av følgesedler foretas av våre sjåfører. Dette for å unngå berøring og mulig smitteoverføring. Vi håper dere kan akseptere løsningen, og beklager ulempe det måtte medføre.

Endring i bestillings- og leveringsrutiner

Som en følge av den pågående dugnaden for å dempe overføring av Koronaviruset, har vi ved alle våre ferdigbetongfabrikker tatt følgende forhåndsregler:

 1. All bestilling av betong må nå skje via telefon, tekstmelding eller e-post, altså ikke ved oppmøte på fabrikk. (Dører på fabrikkene vil være låst, og åpnes kun etter avtale på forhånd.)
 2. Evt. hentekunder må ta kontakt med blandeverket i forkant, disse leveransene vil bli vurdert i hvert tilfelle. Vi tar i utgangspunktet ikke imot bestilling av betong for henting på fabrikk, på mindre mengder enn 1 m³ pr bestilling. Det vil si at vi ikke blander mindre mengder enn 1 m³ i denne perioden. (Om det er behov for mindre mengder, anbefales det å planlegge for eksempel en felles henting for flere byggeplasser, alternativt å «samle opp» arbeid for å kunne arbeide mer konsentrert om støp i en periode. For å avhjelpe kan vi tilby gratis, ekstra retarder, i betongen som hentes i denne perioden.)
 3. Ved levering av betong med bil vil Ølen Betong selv signere på seddel for leveringen, og følgesedler blir sendt dere pr post/sms/e-post/portal i ettertid. (Om dere ved mottak har kommentarer til leveringen, så gi muntlig beskjed til sjåføren, så vil sjåføren føre dette på følgeseddel. Alternativt kan dere umiddelbart formidle dette direkte til fabrikk via telefon/sms/e-post.

Alle ovennevnte tiltak iverksettes med umiddelbar virkning, og hensikten er naturligvis å begrense sannsynligheten for smitte blant våre fabrikk-ansatte og deres familier, og naturligvis også for å sikre leveringsdyktighet i denne vanskelige perioden vi nå er midt i.

Håper på forståelse for tiltakene! Ta kontakt med det enkelte blandeverk ved spørsmål.

Telefonnummer blandeverk:

Ølensvåg 5377 5230
Gismarvik 4888 9950
Sauda 5278 1726
Suldal 4888 9958
Stord 4888 9968
Bergen - Laksevåg 4888 9964
Fana 4888 9961
Askøy 5614 1111
Hammerfest 4888 9969
Skei 4888 9966
Drammen prosjekt 4888 9963