Ølen Betong - hjem

Kortreist betong til ny sykkel- og gangvei

Like over fjorden fra Ølen Betong sitt hovedkontor er ny gang- og sykkelvei under bygging langs E134; en sterkt trafikkert strekning hvor Ølen Betongs egne biler kjører mange ganger daglig.

Publisert: 10.07.2019

En av de største støpene ble gjort i juni i forbindelse med undergangen i Ølensvåg. Foto: Økland Foto.

Den 3,3 km lange gang- og sykkelveien langs E134 mellom Ølen og Ølensvåg har vært svært etterlengtet hos både veinaboer, myke trafikanter og bilister. Arbeidet startet opp høsten 2017, og skal ferdigstilles innen utgangen av 2019. Da vil Ølen Betong ha levert ca 1000 kubikkmeter betong til prosjektet, hvor Risa er entreprenør.

- Dette er en strekning hvor våre egne betongbiler og trailere kjører mange ganger hver dag. Det er veldig kjekt å få være med å bidra til et prosjekt som mange av oss vil oppleve betydningen av daglig, både i arbeid og på fritiden, sier divisjonsleder for ferdigbetong, Stian Berge. I løpet av byggetiden har Ølen Betong levert jevnt og trutt.

En av de større betongjobbene på prosjektet ble gjennomført i juni, da to store kulverter ble koblet sammen via betongvegger. De to kulvertene skal utgjøre en undergang for gang- og sykkelveien, hvor myke trafikanter kan krysse E134 under veien i Ølensvåg.