Ølen Betong - hjem

Kortreist betong på nye veier

Veier, broer og tunneler. Fra 2013 til 2015 har Ølen Betong levert rundt 30 000 kubikkmeter betong til flere store, lokale samferdselsprosjekt.

Publisert: 29.09.2015

Av Jan Henrik Heggebø og Kari Aakra

Siden sommeren 2013 har Ølen Betong stått for alle betong-leveranser til nye E134 mellom Skjoldavik og Solheim. Prosjektet består av totalt 2,8 kilometer ny vei, en rundkjøring, syv broer for lokale veier, og en 43 meter lang gang- og sykkelbro.

- I disse dager leverer Ølen Betong siste rest av betong til midtdeleren. Til sammen har vi levert rundt 9 000 kubikkmeter ferdigbetong og 3960 kvadratmeter veggelementer til veiprosjektet, sier Stian Berge, divisjonsleder for ferdigbetong.

Deler av veien er åpnet, offisiell åpning av hele den nye strekningen er 27. november.

Halve strekningen av nye E134 i Stordalen i Etne er åpnet, og hele veien skal etter planen åpnes for trafikk i oktober. Betongbiler har til tider kjørt i skytteltrafikk mellom Ølensvåg og Stordalen.

- Her har vi levert til sammen 10 000 kubikkmeter ferdigbetong og totalt 4100 kvadratmeter elementer. Nå er vi i ferd med å levere siste skvetten betong til prosjektet, sier Berge.

Siste støyp på Sandsfjordsbrua

Divisjonsleder for ferdigbetong Stian Berge har sørget for å få nærmere 30 000 kubikkmeter betong til flere lokale veiprosjekter dette året.

13 000 kubikkmeter betong har gått med til Sandsfjordbrua. Fredag 26. september ble siste støypen på Sandsfjordbrua unnagjort.

- Leveransene har gått både dag og natt etter behov, forteller Berge.

Den totalt 580 meter lange brua er nå hel. Den får et hovedspenn på 290 meter, som er det nest lengste hovedspennet i verden for denne typen bro. Prosjektet omfatter også fem kilometer vei fram til broen, fra Øvrabø på vestsiden og fra Tysingvatnet på østsiden. Denne ble også bygget av Kruse Smith, i forkant av brobygginga. Ølen Betong leverte betongen også her.