Ølen Betong - hjem

Kontrakt på elementer til jernbanetunnel

Ølen Betong har signert kontrakt med entreprenørselskapet MARTI IAV DA, på leveranser av 50.000 m² betongelementer til jernbanetunnel i Snekkestad entreprisen. Tunnelen er en del av Vestfoldbanen i Holmestrand.

Publisert: 17.12.2012

Dette er en av flere store kontrakter som leder for Ølen Betong sin elementdivisjon har inngått denne høsten. Løsningen som har gjort elementfabrikken i Sveio til en av de største i Europa innen segmentet: Vann- brann- og frostsikring av samferdselstunneler, består av buede betongelementer som monteres som helt hvelv innvendig i tunnelene. I pakken inngår både prefabrikkerte fundamenter, veggelementer og takelementer.

50.000 kvadratmeter sikkerhet

Kontrakt er inngått på leveranse av ca. 50 000 m2 betongelementer til tunnel på UHN-07 Snekkestad entreprisen på Vestfoldbanen i Holmestrand.

- Elementene produseres på fabrikken i Mølstrevåg i Sveio, forteller divisjonsleder Geir Arild Søndenå.

- Vi starter produksjonen tidlig i januar måned, men leveransene starter først i september 2013 og vil pågå til ca mars måned i 2014.

Stor kapasitet

Elementfabrikken i Mølstrevåg utviklet konseptet på 90-tallet, og har gradvis bygget opp og utvidet produksjonskapasiteten. De siste 12 årene er kapasiteten øket fra ca 20 elementer pr dag til over 60. I 2013 skal det produseres ca 1100 m² elementer hver dag. Dette krever god lagringsplass. Med mange prosjekter som går parallelt er det igjen satt i gang utviding av uteområdene som ligger med egen dypvannskai.

Elementene til tunnelene ved Holmestrand vil bli fraktet i store båtlaster fra fabrikken nord for Haugesund, til mellomlager ved kai i Holmestrand. Videre transport derfra går med bil inn i tunnelene der entreprenøren overtar og står for montasjen.

Tidligere denne høsten er bl.a. inngått kontrakter på leveransene:

Les også nyheten på BYGG.NO - Byggeindustrien