Ølen Betong - hjem

Kontraktsignering med NCC i Porsgrunn

Ølen Betong representert ved divisjonsleder element Geir Søndenå og daglig leder Svein Atle Berge var onsdag 16. okt hos NCC i Porsgrunn og signerte kontrakt på leveranse av betongelementer.

Publisert: 17.10.2013

Innkjøpsleder Tor Ivar Kandal og prosjektsjef Aage Lien i NCC hhv. til venstre og høyre i midten, flankert av ØBs utsendte.

Leveranse til jernbanetunnel

Kontrakten er på leveranse av vel 100 000 m2, (ca 7 500 betongelementer) til UFP-07 Storberget jernbanetunnel i Porsgrunn.

Leveransen vil gi betydelig produksjon i Mølstrevåg fra januar neste år til slutten av 2015.

Godt samarbeid

Dette er en av flere store kontrakter Ølen Betong har med NCC i løpet av de siste årene. God oppfølging, rett pris, samt levering til rett tid og god kvalitet er det som skal til for å få slik tillit.