Ølen Betong - hjem

Knuser 6000 tonn sand i uken

Med Nor Aggregates tar Ølen Betong steget mot enda mer kostnadseffektiv og ressurssparende i utnyttelsen av steinmasser. Utvidelse av anleggstomtene vil gi egenprodusert maskinsand og pukk til betongvarene. Steinmasser fra anleggstomten i Sveio blir nå knust til for tilslag til betong-elementer.

Publisert: 19.05.2015

Av Kari Aakra

Selvprodusert pukk og maskinsand er siste satsing i Ølen Betong. 20. april ble det nye mobile knuseanlegget satt i produksjon på anlegget i Sveio. Det markerer oppstarten av det nyetablerte selskapet Nor Aggregates, eid av Ølen Betong og Reddal Sand.

- Å produsere rett tilslag for optimal betongkvalitet er alltid en utfordring. Men dette har Reddal Sand og Ølen Betong samarbeidet om i lang tid, og vi har funnet nøkkelen. Vi har klart å gjøre et noe mindreverdig produkt som maskinsand til en svært verdifull resurs, sier Pedersen.

Fremtidsrettet

Selskapet ble etablert i mars, for å sikre tilstrekkelig betongtilslag i fremtiden ettersom det minker på naturresursene.

- På dette området er det viktig å være ute i god tid med rett kompetanse. Produksjon av egen maskinsand er et konkurransefortrinn. Å ha eget knuseanlegg kommer fra et behov om å bygge kompetanse på område, både å kunne knuse maskinsand, men også hvordan man bruker det på rette måten for å sikre rett kvalitet på betong, sier daglig leder i Nor Aggregates og Reddal Sand, Morten Pedersen.

Til nå har Nor Aggregates produsert 7000 tonn maskinsand og pukk i Sveio, men er fremdeles i oppstartsfasen. Ved full produksjon vil knuseanlegget produsere 6000 tonn i uken.

Samtidig som avdelingen i Sveio nå sprenger ut areal til utvidet anleggsområde, tar den nye knuseanlegget unna steinmassene og knuser fortløpende maskinsand for tilslag til betongelementer. Til sammen skal det sprenges ut 150 000 kubikk fast fjell i Sveio. Det vil gi ca 400 000 tonn steinmasse som går direkte gjennom knusemaskin til betongproduksjonen.

Fleksibel og kostnadseffektivt

Maskinsanden skal i første omgang brukes hovedsakelig i elementproduksjonen i Sveio. Noe vil gå til ferdigbetong for leveranser til den nye Hundvågtunnelen.

En del av det nye knuseanlegget er det første av sitt slag i Norge. Mens de fleste knuseanlegg fremdeles produserer innendørs, er denne maskinen rustet til å knuse uavhengig av vær og vind, hvor som helst. Det er en fremtidsrettet satsing, samtidig som et mobilt utendørs knuseverk har mange fordeler, blant annet med tanke på transportkostnader og fleksibilitet .

- Å være fleksibel er et springende punkt, da sand og pukk fort blir et kostbart produkt dersom det skal fraktes over lengre distanser. Med et mobilt knuseverk vil vi kunne være tilstede nær betongstasjonen, som vil være både tid- og kostnadsbesparende.

Sammen med Ribe Betong, et selskap i Ølen Betong-gruppen, sikter også Nor Aggregates seg inn på å større kommende veiprosjekter i sør-Norge.

- Vi ser mot de store utbyggingene på E18 og E39, og håper å kunne posisjonere oss for leveranser her, sier Pedersen.