Ølen Betong - hjem

Kjøper seg opp i HGB Betong

ØB Group AS kjøpte nylig alle aksjene i HGB Betong AS.

Publisert: 09.02.2022

Betongbiler fra Arnesen Betong og Ølen Betong pumper betong ned til et brofundament
Thorleif Kulleseid Lie forteller at eierskiftet i HGB Betong ikke får konsekvenser for de ansatte i bedriften.

HGB Betong ble etablert i 2019 da Betong Øst tok over ferdigbetongvirksomheten til LNS-gruppen. De har betongverk i Harstad, Narvik, Rana, Ibestad og Breistrand samt mobile blandeverk. Selskapet eier også seks betongbiler og to pumpebiler, i tillegg til at de selger grus og pukk til kunder i Harstad og omegn. HGB Betong har 22 ansatte og har til nå vært en del av Betong Øst AS.

– Selskapet var tidligere eiet 100 prosent av Betong Øst AS som Nordic Concrete Group AS igjen eier 50 prosent av. Så i realiteten eide vi allerede 50 prosent av selskapet. Ved at det ble solgt fra Betong Øst AS til ØB Group AS den 30. september 2021, eier nå Nordic Concrete Group AS 100 prosent av selskapet, sier Thorleif Kulleseid Lie i Ølen Betong.

Han viser også til at oppkjøpet ikke får praktiske konsekvenser for ansatte eller driften av selskapet, som fremdeles blir drevet av lokalt ansatte.