Ølen Betong - hjem

Utvider til Sauda

Ølen Betong kjøpte i november Brødrene Selvik sin avdeling for ferdigbetong. Med dette posisjonerer bedriften seg enda sterkere i Ryfylke-regionen.

Publisert: 26.11.2019


- Oppkjøpet betyr at vi får etablert oss med avdeling i Sauda. I tillegg til lokalmarkedet der gir det oss også mulighet til å samkjøre med leveranser fra Ølen og Suldal, og dermed optimalisere ressursene våre i regionen, sier daglig leder i Ølen Betong, Lars Arvid Norekvål. 

Brødrene Selvik AS er en allsidig entreprenørbedrift innen bygg og anlegg i Sauda. Selv om bedriften nå selger unna avdelingen for ferdigbetong er de fremdeles en stor aktør innen grunnarbeid, verksted, sandtak og bygg. Etter å ha drevet blandeverk i 40 år ønsker nå Brødrene Selvik å spisse fokus på færre virksomhets-områder. 

2 desember overtok Ølen Betong driften av blandeverket, betongbiler og pumper. 

 – Begge parter har tro på at dette sikrer lokal betong-produksjon, utnyttelse av lokale ressurser og kapasitet, forteller bedriftene.

Brødrene Selvik vil fortsatt produsere tilslag til anlegget, og fortsatt levere god kvalitet slik at begge parter kan finne det attraktivt å tilføre mer produksjon til anlegget i Sauda.

Daglig leder, Lars Arvid Norekvål, mener oppkjøpet åpner nye muligheter for Ølen Betong.

– Vi har tidligere samarbeidet med Brødrene Selvik om betongleveranser og kjenner godt til selskapet. Ved å overta betongavdelingen deres blir vi en enda sterkere aktør i markedet, mener Norekvål.

Ølen Betong er en fremoverlent, innovativ og ek-spansiv aktør i markedet som skal bygge videre på sitt solide fundament, slår han fast.