Ølen Betong - hjem

Kjøper 21 lastebiler i 2012

Det er stor aktivitet innen alt som har med betong å gjøre. Ølen Betong Transport AS får i år hele 21 nye biler lagt til bilparken sin. Noen fulgte med overtakelsen av Suldal Betong, men øvrige er nye investeringer gjort av en bedrift som legger vekt på mindre utslipp gjennom mer effektive og moderne motorer.

Publisert: 16.08.2012

Fornying av bilparken.

Leif Roald Bjelland

- Ølen Betong har over 60 tyngre kjøretøyer, og har som mål å skifte ut 10 biler i året, forteller driftsleder Leif Roald Bjelland.

- De fleste bilene er leaset, men vi overtar disse etter leasingperioden. Med stor aktivitet innen betong er det nornalt behov for å skifte ut 10 biler i året. Når vi i år kjøper hele 21 kjøretøyer er det både fornying og utvidelse av antall biler. Nye kjøretøyer betyr selvsagt mindre driftsproblemer og mer interessante arbeidsplasser for sjåførene.

Miljøsertifisering etter NS-EN ISO 14001.

Ølen Betong har de siste året jobbet med å dokumentere sin miljøinnsats som et ledd i arbeidet med å oppnå ISO sertifisering. I begynnelsen av juli mottok bedriften sertifikatet som viser at kravene er oppnådd. Et av de miljøaspekter som skal ha fokus i år er nettopp å redusere utslipp fra transport av betong og produkter.

- De nye bilene vi anskaffer er utstyrt med Euromotorer som har 20% lavere utslipp enn eldre motorer, forteller daglig leder Svein Atle Berge. -Dette vil gjøre oss til en miljøvennligere bedrift og bidrar til at å bygge med betong også blir mye mer miljøvennlig.

Bygger ut fabrikkene.

Bedriften har rekordhøye ordrereserver. Betong er i skuddet som aldri før. Blant annet medfører dette at bedriften utvider elementfabrikkene. Et nytt betongblandeverk er under planlegging, og sommeren ble benyttet til oppgraderinger både av betongvarefabrikken i Ølensvåg og ved blandeverket i Bergen, hvor det ble investert i ny blandemaskin.

- Det blir travle tider fremover og behov for flere medarbeidere, konkluderer Berge.