Ølen Betong - hjem

Jobben som tidoblet seg

Det skulle være en engangsleveranse på 1500 kubikk til veisikringsprosjektet i Lofthus. Halvannet år etterpå leveres det fremdeles tre semilass daglig til prosjektet.

Publisert: 14.03.2018

- Vi så ikke for oss hvor mye som krevdes til å begynne med, men heldigvis sto Ølen Betong klar til å levere daglig til oss i en lengre periode, sier sprengningsleder Stig Atle Aga i Contexo. Foto: Contexo

Av Kari Aakra, Medvind24.no

Og det vil det gjøre til våren 2018.

- Det er ikke uvanlig at prosjektene trenger mer betong enn først planlagt. Men da snakker vi vanligvis om en «sprekk» på 10 prosent, sier divisjonsleder for ferdigbetong, Stian Berge.

I januar 2016 startet rassikringsarbeidet og utvidelsen av riksveg 13 forbi Deildo i Ullensvang, et prosjekt som etter planen skal ferdigstilles til sommeren 2018. Betong fra Ølen brukes til å rassikre skråninger og fjellsider på begge sider av veien.

Den opprinnelige bestillingen på 1500 kubikk ballet på seg. I november var det levert over 10.000 kubikk til entreprenør Contexo i Lofthus. På grunn av uventet vanskelige forhold langs veien har behovet for betong økt. Store mengder sprøytebetong er et av tiltakene som må til for å sikre både trafikanter og veiarbeiderne i området, sier prosjektleder i Statens Vegvesen, Terje Dagestad.

- Sikkerhetsomfanget er blitt mye større enn først antatt, det gjelder både arbeidssikring, permanentsikring og tilstøtende områder. Vi har også måttet sikre murer og terreng under eksisterende vei, for å hindre utrasing under sprengningsarbeidet. Tryggheten for veifarende og anleggsarbeidere er en overordnet målsetting. For å være trygge på at sikkerheten er tilstrekkelig har vi hatt behov for betydelig mer sprøytebetong i tillegg til flere andre tiltak, sier Dagestad.

Tre Ølen Betong-sjåfører har kjørt daglige ruter fra Ølen til Lofthus. I slutten av november hadde de passert 1000 lastebillass siden første leveranse i mai 2016. Og flere vil det bli. Tre semier vil fremdeles gå daglig, frem til og med mars.