Ølen Betong - hjem

HMS-uken 2015

Siden 2013 har Ølen Betong arrangert en uke viet HMS-tematikk. Dette året settes ekstra fokus på ytre miljø og brannsikkerhet.

Publisert: 13.03.2015

En brannmann holder opp et skilt som sier 'Gjør meg arbeidsløs!'

Siden 2013 har Ølen Betong satt av en uke i året til intensivt HMS-fokus, med et klart hovedmål: å gjøre arbeidsdagen sikrere for alle.

- Ved å gi HMS-arbeidet ekstra fokus og samle aktiviteter knyttet til HMS på en uke, tror vi at vi klarer å gi temaet mer verdi for medarbeiderne våre. Vi tenker jo HMS hele året, men denne uken skal helse, miljø og sikkerhet være hovedfokus og første prioritet gjennom hele arbeidsdagen for alle, sier HMS-leder i Ølen Betong, Steinar Skartland.

Alle skal delta

I løpet av denne uken holdes blant annet personalmøter om HMS, vernerunder, risikovurderinger, samt førstehjelpskurs og brannøvinger. Sikkerhetsopplæringen fokuserer også på avviksbehandling, miljø og kvalitetssikring.

- Mange av disse HMS-tiltakene er vanskelige å gjennomføre i en ellers travel hverdag, derfor har vi valgt å konsentrere en hel uke til dette en gang i året. Vi har en sterk målsetning om at alle skal delta aktivt denne uken, sier Skartland.

Alle Ølen Betongs divisjoner skal holde personalmøter med påfølgende aktiviteter. Blant annet skal alle delta på ryddedager og vernerunder, dette året med særskilt fokus på brannvern.

Tilrettelegger for datterselskaper

Programmet er lagt opp for å dekke flest mulige avdelinger og datterselskaper Ølen Betong-gruppen. Ledere fra hele Ølen Betong drar på HMS-turné for å besøke kontorene og lede HMS-programmet for dagen.

- Vi har lagt opp programmet for uken slik at det også datterselskapene våre i resten av landet får mulighet til å kjøre samme opplegg, forteller Skartland.